Svensk Solenergi | Start / Om oss / Vision och verksamhet
 • Print
 • Facebook
 • LinkedIn

Vision och verksamhet

Vision

Användning av solenergi (direkt omvandling av solinstrålning till värme och elektricitet) har en betydande roll för en hållbar energiförsörjning i Sverige och svenska företag är bland de ledande i Europa.

Verksamhet

Svensk solenergi är en branschförening som med drygt 210 professionella medlemmar representerar såväl den svenska solenergibranschen som de forskningsinstitutioner som verkar inom solenergiområdet.


Svensk solenergi

 • uppvaktar myndigheter i syfte att främja villkoren för solenergiutnyttjande i Sverige och fungerar som remissinstans i relaterade frågor,

 • tar fram informationsmaterial för såväl allmänhet som beslutsfattare,

 • delar ut Solenergipriset till årets anläggning och årets prestation för uppmärksamma solenergitillämpningar och sprida information om bra exempel,

 • arrangerar branscheminarier i syfte att diskutera branschgemen­samma aktiviteter,

 • svarar för branschstatistik i samarbete med SP*

 • arrangerar forskarseminarier tillsammans med Energimyndigheten, med flera i syfte att sprida information om de senaste forskningsresultaten,

 • verkar för att ökad kompetens hos installatörer och andra relaterade yrkesgrupper i samarbete med medlemsföretag och SP,

 • verkar för produktkvalitet genom Solar Keymark – frivillig EU-certifiering – verkade tidigt för framtagning av regler för P-märkning av solfångare i samarbete med SP,

 • är medlem i Swedish Standards Institute (SIS), som administrerar standardiserings­arbete inom ISO och CEN,

 • är medlem i EuropeanSolar Thermal Industry Federation (ESTIF) – www.estif.org – som representerar den europeiska solvärmebranschen,

 • är associerad medlem i SolarPower Europe  – www.solarpowereurope.org – som representerar den europeiska solcellsbranschen,

 • är Swedish section of the International Solar Energy Society (ISES) – www.ises.org – en av FN registrerad Non Governmental Organisation (NGO) – med internationellt engagemang och publikationer som REFOCUS, Solar Energy Journal, m m.

 • har cirka 80 enskilda medlemmar och samarbetar med Energimagasinet som medlemstidning.

 

*) SP = Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

 

 

 

/26 mars 2018

Kontakta oss

Svensk Solenergi
Kammakargatan 22
111 40 Stockholm

08-441 70 90

öppet vardagar 09–12

info@svensksolenergi.se

Senaste nyheterna

2018-04-25

Årets Solenergipriser till Ystad Energi och Joakim Widén

– 2018 har vi nöjet att premiera såväl integrationen av solel i våra elnät som solvärme i våra fjärrvärmesystem, konstaterar Jan-Olof Dalenbäck, Svensk Solenergi.

2018-04-17

Nominerade till Solenergipriset 2018

Prisceremonin hålls klockan 13.15 onsdag 25 april i Westmanska palatset, på Holländargatan 17, Stockholm, med Maria Brogren, WSP, och Svensk Solenergis styrelseordförande Wilhelm Löwenhielm, som prisutdelare.

2018-01-25

Höjt solcellsstöd för privatpersoner

Som en del i budgeten för 2018 avsätter regeringen drygt 900 miljoner kronor per år för perioden 2018–2020 till investeringsstödet för solceller.