Svensk Solenergi | Start / Om oss / Samarbeten / Sol i väst
  • Print
  • Facebook
  • LinkedIn

Sol i väst

Sol i Väst är en överenskommelse som syftar till att få kommuner och organisationer i Västra Götaland att investera i solcellsanläggningar. Överenskommelsen är en del av Smart Energi, Västra Götalands klimatstrategi.

Ett partnerskap bestående av Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Hållbar utveckling Väst, Chalmers, SP och Svensk Solenergiförening startade initiativet för att öka produktionen av solel i Västra Götaland.

Projektet ger stöd till deltagande organisationer genom hela processen från förstudie till besiktning och uppföljning. Med dokumentation och kommunikation hoppas projektet inspirera både deltagare och andra organisationer att ta steget att investera i solel.

Startade 2013. Pågående.

 

Vidare till Hållbar utveckling väst

Kontakta oss

Svensk Solenergi
Kammakargatan 22
111 40 Stockholm

08-441 70 90

öppet vardagar 09–12

info@svensksolenergi.se

Senaste nyheterna

2018-01-25

Höjt solcellsstöd för privatpersoner

Som en del i budgeten för 2018 avsätter regeringen drygt 900 miljoner kronor per år för perioden 2018–2020 till investeringsstödet för solceller.