Svensk Solenergi | Start / Om oss / Samarbeten / Förnybarhetsrådet
  • Print
  • Facebook
  • LinkedIn

Förnybarhetsrådet

Förnybarhetsrådet är ett samarbete mellan Svensk Vindenergi, Svebio, Svensk Solenergi och Energieffektiviserningsföretagen. Vi arbetar för att utveckla kunskaper, erfarenheter och visioner inom området förnybar energi. 

Inom förnybar energi finns det många nya positiva trender. Användningen ökar samtidigt som kostnaderna sjunker. I Sverige är mer än två tredjedelar av elanvändingen från förnybar energi. I Sverige använder vi nu mer bioenergi än olja.

 

Startade 2012. Pågår

Kontakta oss

Svensk Solenergi
Kammakargatan 22
111 40 Stockholm

08-441 70 90

öppet vardagar 09–12

info@svensksolenergi.se

Senaste nyheterna

2018-01-25

Höjt solcellsstöd för privatpersoner

Som en del i budgeten för 2018 avsätter regeringen drygt 900 miljoner kronor per år för perioden 2018–2020 till investeringsstödet för solceller.