Svensk Solenergi | Start / Om oss / Samarbeten
  • Print
  • Facebook
  • LinkedIn

Samarbeten

Intresset för förnybar energiteknik har under senare år ökat. Som en följd av detta har Svensk Solenergi engagerats i en rad olika samarbetsprojekt med andra branschorganisationer som företräder förnybar energiteknik.

I många av dessa samarbeten är syftet att visa den förnybara energiteknikens potential och att det är möjligt att ställa om till en hållbar energiförsörjning och där solenergin ingår som en del.


Förutom att det ger de olika organisationerna möjlighet att samverka mot ett gemensamt mål skapas också en insikt om varandras verksamheter och hjärtefrågor.  

Kontakta oss

Svensk Solenergi
Kammakargatan 22
111 40 Stockholm

08-441 70 90

öppet vardagar 09–12

info@svensksolenergi.se

Senaste nyheterna

2018-01-25

Höjt solcellsstöd för privatpersoner

Som en del i budgeten för 2018 avsätter regeringen drygt 900 miljoner kronor per år för perioden 2018–2020 till investeringsstödet för solceller.