Svensk Solenergi | Start / Om oss / Samarbeten
  • Print
  • Facebook
  • LinkedIn

Samarbeten

Intresset för förnybar energiteknik har under senare år ökat. Som en följd av detta har Svensk Solenergi engagerats i en rad olika samarbetsprojekt med andra branschorganisationer som företräder förnybar energiteknik.

I många av dessa samarbeten är syftet att visa den förnybara energiteknikens potential och att det är möjligt att ställa om till en hållbar energiförsörjning och där solenergin ingår som en del.


Förutom att det ger de olika organisationerna möjlighet att samverka mot ett gemensamt mål skapas också en insikt om varandras verksamheter och hjärtefrågor.  

Kontakta oss

Svensk Solenergi
Kammakargatan 22
111 40 Stockholm

08-441 70 90

öppet vardagar 09–12

info@svensksolenergi.se

Senaste nyheterna

2018-12-18

Nominera till Solenergipriset 2019

Solenergipriset delas ut årligen, för Årets anläggning och Årets prestation.

2018-10-11

Solcellsmarknaden ökade med 50 procent under 2017

Den svenska solcellsmarknaden fortsatte att växa under 2017 och förväntas fortsätta göra det de närmaste åren.

2018-09-25

Solvärmedag i Kungsbacka

Femtontalet medlemsföretag, lika många intresserade konsulter och fastighetsbolag, och trettiotalet energirådgivare för att lyssna på utvecklingen för solvärmesystem i när- och fjärrvärmesystem.

2018-08-28

EU-tullar på solceller och moduler från Kina avskaffas

EU-kommissionen avser att som planerat avskaffa tullarna och reglerna kring MIP för kinesiska solceller och moduler den tredje september 2018.

2018-06-25

Slopat krav på bygglov för solenergianläggningar som följer byggnadens form

Från första augusti 2018 kommer det inte längre behövas bygglov för att montera solcellspaneler eller solfångare som följer byggnadens form inom ett detaljplanerat område.