Svensk Solenergi | Start / Om oss / Internationellt
  • Print
  • Facebook
  • LinkedIn

Internationellt

 

Svensk solenergi deltar i flera internationella projekt kring solenergi

 


PV GRID – EU-projekt (Intelligent Energy Europe)

Behandlar möjligheter och hinder att integrera solcellsanläggningar i nationella elnät. 
www.pvgrid.eu

 

PV EAGLE – EU-projekt (Reasearch for SME, FP7)

Utveckling och demonstration av en dynamisk internetbaserad plattform för solenergi.
www.eagle-fp7.eu (se instruktionsfilm)

 

SDHplus – EU-projekt (Intelligent Energy Europe)

Solvärme i fjärrvärmesystem.
www.solar-district-heating.se

 

SmartHeat – EU-projekt (Research for SME, FP7) – avslutat

Utveckling och demonstration av en teknisk plattform med PCM-lager för solvärme i småhus.
www.smartheat.org.uk


Svensk solenergi är medlem i flera internationella organisationer.

 

SolarHeat Europe 

Företag och branschorganisationer, konferenser, publikationer, m m.
www.solarheateurope.eu

SolarPower Europe 

Företag och branschorganisationer, konferenser, publikationer, m m.
www.solarpowereurope.org

ISES – International Solar Energy Society

Sektioner över hela världen, konferenser, publikationer, FN-godkänd NGO, m m. www.ises.org

Svenska högskolor, institut och företag är aktiva i flera internationella IEA-samarbeten.


IEA Solar, Heating & Cooling Programme 

Koordinerade forskningsprojekt, publikationer, nyhetsbrev, m m.
www.iea-shc.org

IEA Photovoltaic Power Systems Programme

Koordinerade forskningsprojekt, publikationer, nyhetsbrev, m m.
www.iea-pvps.org

IEA Solar Power and Chemical Energy Storage Systems

Koordinerade forskningsprojekt, publikationer, nyhetsbrev, m m. 
www.solarpaces.org

Kontakta oss

Svensk Solenergi
Kammakargatan 22
111 40 Stockholm

08-441 70 90

öppet vardagar 09–12

info@svensksolenergi.se

Senaste nyheterna

2018-12-18

Nominera till Solenergipriset 2019

Solenergipriset delas ut årligen, för Årets anläggning och Årets prestation.

2018-10-11

Solcellsmarknaden ökade med 50 procent under 2017

Den svenska solcellsmarknaden fortsatte att växa under 2017 och förväntas fortsätta göra det de närmaste åren.

2018-09-25

Solvärmedag i Kungsbacka

Femtontalet medlemsföretag, lika många intresserade konsulter och fastighetsbolag, och trettiotalet energirådgivare för att lyssna på utvecklingen för solvärmesystem i när- och fjärrvärmesystem.

2018-08-28

EU-tullar på solceller och moduler från Kina avskaffas

EU-kommissionen avser att som planerat avskaffa tullarna och reglerna kring MIP för kinesiska solceller och moduler den tredje september 2018.

2018-06-25

Slopat krav på bygglov för solenergianläggningar som följer byggnadens form

Från första augusti 2018 kommer det inte längre behövas bygglov för att montera solcellspaneler eller solfångare som följer byggnadens form inom ett detaljplanerat område.