Svensk Solenergi / Nyheter / Nyheter 2021 / Nytt remissvar om kapacitetsutmaningen i elnäten
  • Print
  • Facebook
  • LinkedIn
2021-03-10
|Remissvar

Nytt remissvar om kapacitetsutmaningen i elnäten

Svensk Solenergi har lämnat ett färskt remissvar på Infrastrukturdepartementets remiss av Energimarknadsinspektionens rapport "Kapacitetsutmaningen i elnäten" samt promemorian "Ökade incitament för kostnadseffektiva lösningar i elnätsverksamhet".

Även om remissen inte direkt handlar om solenergi, tror föreningen att förenklade regelverk kring solenergi i elnätet skulle hjälpa till att lösa de kapacitetsproblem som nämns i rapporten.

Efter att ha läst rapporten drar Svensk Solenergi slutsatserna att:

  • Sverige inte producerar tillräckligt med elenergi där den behövs (eller omvänt att förbrukningen inte finns där produktionen finns).
  • Sverige har kapacitetsbrist för överföring i elnäten (alternativt för lite nätkapacitet att förflytta den mängd el som produceras på ett ställe till ett annat).
  • Sverige börjar få små och halvstora produktionsanläggningar runt om i landet som påverkar nätkvalitet och balansansvar (både negativt och positivt).

 

Läs våra senaste remissvar i sin helhet här.