Svensk Solenergi | Start / Nyheter / Nyheter 2018

Nyheter 2018

Månad:

Kategori:

2018-01-25
|Ekonomi

Höjt solcellsstöd för privatpersoner

Som en del i budgeten för 2018 avsätter regeringen drygt 900 miljoner kronor per år för perioden 2018–2020 till investeringsstödet för solceller.