Svensk Solenergi / Nyheter / Nyheter 2017 / Privata solelproducenter slipper momsredovisa
  • Print
  • Facebook
  • LinkedIn
2017-02-23
|Ekonomi

Privata solelproducenter slipper momsredovisa

Från och med årsskiftet behöver inte privatpersoner längre momsregistrera sig för att få sälja överskottsel från sin solcellsanläggning.


Reformen ingår i en större lagändring från regeringen som vill minska administrationen för små företag och organisationer genom att göra det frivilligt att momsregistrera sig om man säljer för mindre än 30.000 kronor per år. 

Det innebär inga skillnader i statens momsintäkter från solelhandeln eftersom elhandelsbolagen, som alla bolag, kvittar in- och utgående moms. Det var således redan från början ett nollsummespel där momsen gick omvägen via solcellsägaren, vilket innebar extra administration för både privatpersoner, elhandlare och inte minst Skatteverket.

Omsättningsgränsen på 30.000 kronor per år räcker mycket väl till för att de flesta privata solcellsägare ska slippa momsregistreringen och dito redovisning. Vid en ersättning från en elhandlare på 60 öre/kWh kan en solcellsägare alltså en sälja upp till 50.000 kWh per år innan gränsen nås, vilket motsvarar en effekt på cirka 50 kW. Det administrativa krånglet för privatpersoner som vill installera solceller och sälja ett visst överskott av sin produktion har därmed minskat drastiskt.

Nyblivna solcellsägare behöver alltså inte momsregistrera sig men de solcellsägare som redan är momsregistrerade och vill slippa momsredovisningen framöver måste avregistrera sig hos Skatteverket.