Svensk Solenergi / Nyheter / Nyheter 2017 / Årets solenergipriser till energibolag
  • Print
  • Facebook
  • LinkedIn
2017-04-26
|Solenergipriset

Årets solenergipriser till energibolag

– 2017 en viktig milstolpe då två energibolag fick pris för Årets anläggning 2016 respektive Årets prestation 2016, konstaterar Jan-Olof Dalenbäck, Svensk Solenergi.


– Från att privata, kommunala och regionala fastighetsbolag och projekt tagit hem solenergipriserna de senaste åren blev 2017 en viktig milstolpe då två energibolag fick pris för Årets anläggning 2016 resp. Årets prestation 2016. Det ligger självklart ett stort medialt värde såväl i initiativen och anläggningarna hos pristagarna, som i uppmärksamheten kring priserna hos både pristagarna och föreningen. Vi vill dock poängtera att priserna framför allt delas ut för bra exempel på, och väsentliga prestationer för utvecklingen av, solenergitillämpningar i Sverige. Samma sak gäller de hedersomnämnanden som delas ut, säger Jan-Olof Dalenbäck, Svensk Solenergi.

Årets solenergipriser gick till Varberg Energi för Solsidan och till Kalmar Energi för Nöbble Solpark. Hedersomnämnanden till Locum, Skandia Fastigheter och Ferroamp Elektronik.

Toppbild  från vänster: Emma Wrege och Björn Sjöström från Varberg Energi. Tomas Ivö och Mattias Millinger från Locum. Fredrik Arvidsson och Lars Pellmark från Skandia fastigheter. Staffan Larsson från Kalmar Energi. Anton Östlund från Ferroamp Elektronik.

 

Priset delades ut i samband med föreningens årsmöte som hölls i går, 25 april, hos Göteborg Energi, med Göteborg Energis styrelseordförande Elisabeth Undén och Svensk Solenergis styrelseordförande Ewa Wäckelgård, som prisutdelare.Årets anläggning 2016 tilldelas Varberg Energi för Solsidan med följande jurymotivering:

Med sina 2,7 MW är Solsidan den just nu största solkraftsparken i Sverige. Uppförd av Varberg Energi intill en egen vindkraftspark med anslutning till regionnätet har den tillsammans med sin storlek anmärkningsvärt låga kostnader. En strategisk placering vid E6 och Västkustbanan ger den dessutom ett stort exponeringsvärde.

 Emma Wrege, 0340-62 88 28

Årets prestation 2016 tilldelas Kalmar Energi för Nöbble solpark, med följande jurymotivering:

När andra pratar om hur krångligt det är med solel för Kalmar Energi upp en anläggning med sju delägare – varav en ekonomisk förening – i en egen tredimensionell fastighet på ett kostall.
En ännu större anläggning är redan på gång och arbetet är ett strålande bevis på att Kalmar Energi har en bärande idé för andra att ta efter.

Staffan Larsson, Théresé Andersen 0480-45 11 11

Hedersomnämnande Årets anläggning 2016 tilldelas Skandia Fastigheter för Väla Centrum, med följande jurymotivering:

Anläggningen har en ur solenergisynvinkel gynnsam elanvändning med stora kylmaskiner i ett köpcentrum. Den har även ett öst-väst-system för att bättre matcha elanvändningen och minska belastningen på taket. Lönsamheten som bestämts med BELOKs Totalmetodik gör den till ett föredömligt exempel för andra fastighetsägare.

 Lars Pellmark, 08-573 655 49

Hedersomnämnande Årets prestation 2016 tilldelas Locum, med följande jurymotivering:

Stockholms läns landsting har satt upp ett högt mål om totalt 20.000 kvadratmeter solceller installerade på sjukhusfastigheter runtom i Stockholm. Under året har landstingets fastighetsbolag Locum installerat och driftsatt solcellsanläggningar vid Karolinska universitetssjukhuset, Södertälje sjukhus och Danderyds sjukhus – som ett led i beslutet att ha en ”fastighetsnära förnyelsebar energiproduktion”.

 Mattias Millinger, 08-123 175 05

Hedersomnämnande Årets prestation 2016 tilldelas Ferroamp Elektronik för EnergyHub, med följande jurymotivering:

Det ligger i tiden att fastigheters elsystem behöver utvecklas. Som ett helt svenskutvecklat system med patenterad teknik som integrerar energieffektivisering, solel och energilagring med hjälp av ett likströmsnät är Ferroamps EnergyHub ett mycket intressant bidrag. En prestation väl värd att uppmärksammas är att de i internationell konkurrens tilldelats EES Award 2016.

Mats Karlström, 070-629 00 26

Jury
Mikaela Lenz, Energicentrum Stockholms stad
Peter Kovacs, RISE
Liane Thuvander, Chalmers
Lars Andrén, Drivkraft


Jan-Olof Dalenbäck, sekr. Svensk Solenergi
070-537 31 53Tidigare års Solenergipristagare: svensksolenergi.se/om-oss/solenergipriset


Bilder för fri användning i redaktionella sammanhang, ange www.svensksolenergi.se eller respektive företag som källa.


Varberg Energi Årets anläggning 2016, Solsidan

 


Kalmar Energi Årets prestation 2016, Nöbble solpark

 


Skandia Fastigheter hedersomnämnande Årets anläggning 2016, Väla Centrum

 


Locum hedersomnämnande Årets prestation 2016, Huddinge sjukhus

 


Ferroamp Elektronik hedersomnämnande Årets prestation 2016, EnergyHub