Svensk Solenergi / Nyheter / Nyheter 2016 / Solkraft – bättre i Sverige än i Tyskland
  • Print
  • Facebook
  • LinkedIn
2016-11-14
|Press

Solkraft – bättre i Sverige än i Tyskland

Vi debatterar för och nackdelar med olika stödsystem och problem med oförutsägbar intermittent elkraft. I stället borde vi prata om möjligheterna och göra de förändringar som krävs i våra lagar och förordningar.


Energisystemperspektiv


Vi använder väldigt mycket el i Sverige, drygt dubbelt så mycket per capita som genomsnittet inom EU. Vi använder mellan 2 och 5 GW mer el på dagtid (kontorstid) då solen lyser än under natten. Variationerna mellan dag och natt regleras främst med vattenkraft, så den solel (solkraft) som skulle kunna används i byggnader och/eller matas in på elnätet inom överskådlig tid minskar främst uttaget i våra vattenkraftsdammar.

Baserat på verkliga data från Svenska Kraftnät, visar diagrammet hur vår ”elproduktion” skulle kunna sett ut om vi hade haft 100 gånger mer än verkligt installerad solkraftseffekt under maj 2015 med antagandet att 50 procent är egenanvändning (vilket minskar ”elkonsumtionen”). Räknat per capita är det i samma storleksordning som de hade installerat i Tyskland. Men jämför vi med det tyska elsystemet har vi i överskådlig framtid bättre förutsättningar att använda mycket vind- och solkraft i Sverige än vad de har i Tyskland.

Vindkraft och solkraft varierar med vädret och årstiderna, eftersom jordklotet snurrar runt solen, och solkraft varierar dessutom över dygnet, eftersom jordklotet snurrar ett varv per dygn. Det har vi levt med så länge det funnits människor på jorden så det är ganska förutsägbart.

Däremot kan det finnas osäkerheter om hur mycket vinden blåser och solen lyser på en given ort ett speciellt klockslag, desto mer osäkert ju längre fram i tiden det är, men då finns det väderprognoser som är desto säkrare ju kortare prognosen är. 

Det blåser och solen lyser oftast olika mycket på olika ställen. Det innebär att den installerade sammanlagda effekten av vindkraft och solkraft blir utsmetad över tid och rum. Våren 2015 hade de installerat drygt 30 GW vindkraft och cirka 30 GW solkraft i Tyskland, men den totala timmedeleffekten från vind- och solkraft var inte större än cirka 50 procent av den totalt installerade effekten.

Fastighetsägarperspektiv


En av fördelarna med solkraft är att vi kan utnyttja befintlig infrastruktur, till exempel använda taken på våra fastigheter. Då är det logiskt att vi bör utnyttja de bästa taken. Men det kan inte en stor del av de med stora fastighetsbestånd, eftersom möjligheterna utgår från abonnemang och begränsas av energiskatt på egenanvändning istället för potentiell takarea.

Lokalfastigheter, det vill säga kontor, skolor, affärer, köpcentrum, med mera, använder mer el dagtid än under natten då många lokaler är stängda. Det innebär att lokalfastigheter har bäst förutsättningar för egenanvändning, förutsatt att de kan utnyttja lämpliga tak.

Bostadsfastigheter använder normalt mindre el under dagtid än under natten, eftersom de flesta av oss använder el på jobbet (i skolan, på kontoret, i affären, i köpcentrumet, i små och stora företag, m m). Det innebär att bostadsfastigheter har sämre förutsättningar för egenanvändning än lokalfastigheter, och därmed större anledning att lagra el (alternativt kompenseras), samtidigt som förutsättningarna blir ännu sämre om det inte kan utnyttja de bästa taken.

 

Jan-Olof Dalenbäck, sekreterare Svensk Solenergi

 


Denna krönika publicerades i Energimagasinet nr 5 2016. Tidningen är en medlemsförmån och distribueras till samtliga medlemmar i Svensk Solenergi.