Svensk Solenergi / Nyheter / Nyheter 2016 / Nominera till Solenergipriset 2017
  • Print
  • Facebook
  • LinkedIn
2016-12-14
|Solenergipriset

Nominera till Solenergipriset 2017

Solenergipriset utdelas årligen, för Årets anläggning och Årets prestation.


Nomineringen ska innehålla kort motivering som kopplar till nedan

Anläggning – som uppförts/tagits i drift under 2016

Utmärkelsen avser en anläggning som kan marknadsföras som ett bra exempel och ges till den som låtit uppföra anläggningen (anläggningsägare). Juryn ska be­akta såväl ekonomi som tekniskt utförande. Avser såväl solvärme- som solelanlägg­ningar, varför man kan överväga att dela ut två pris alternativt dela ut ett eller flera omnämnande.

Prestation – som utförts/uppmärksammats under 2016

Utmärkelsen avser ett väsentligt bidrag till utveckling och/eller införande av solenergi och ges till en person eller en organisation. Juryn ska beakta såväl forsk­nings­resultat som andra insatser med betydelse för utveckling och/eller införande av solenergi, varför man kan överväga att dela ut två pris alternativt dela ut ett eller flera omnämnande.


Prisutdelningen hålls i Stockholm under mars–april 2017, mer information kommer här inom kort.


Motivering inklusive eventuella bilder skickas snarast, dock senast 1 februari, till solenergipriset @ svensksolenergi.se


Jan-Olof Dalenbäck, sekreterare

 

Läs om tidigare pristagare