Svensk Solenergi / Nyheter / Nyheter 2016 / Medel för att integrera energiaspekter i fysisk planering
  • Print
  • Facebook
  • LinkedIn
2016-02-23
|Ekonomi

Medel för att integrera energiaspekter i fysisk planering

Energimyndigheten utlyser medel för projekt inom energi- och transportområdet kopplat till fysisk planering i syfte att åstadkomma en effektivare energianvändning och öka andelen förnybar energi.


Energimyndigheten utlyser medel för projekt inom energi- och transportområdet kopplat till fysisk planering, exempelvis översikts- och detaljplanering eller implementering av åtgärder i syfte att åstadkomma en effektivare energianvändning och öka andelen förnybar energi.

Målgrupp

Offentliga aktörer på lokal och regional nivå som energikontor, länsstyrelser, regionalt utvecklingsansvariga, kommuner och landsting.

Utlysningens inriktning

Utlysningen omfattar projekt inom energi- och transportområdet kopplat till fysisk planering, exempelvis översikts- och detaljplanering eller implementering av åtgärder i syfte att åstadkomma en effektivare energianvändning och öka andelen förnybar energi. Projekten kan omfatta antingen metodutveckling för att ta fram ny kunskap, eller tillämpning/implementering av tidigare beprövade erfarenheter.

Läs mer och ansök hos Energimyndigheten.