Svensk Solenergi / Nyheter / Nyheter 2016 / Installerad solcellskapacitet 2015
  • Print
  • Facebook
  • LinkedIn
2016-07-18
|Statistik

Installerad solcellskapacitet 2015

Solcellsmarknaden fortsätter att växa och den totala installerade solcellseffekten i Sverige ökade med 60 % under 2015. Den största ökningen skedde på villa- och småhustak.


Tillväxten har varit störst inom solcellssystem för villor, med 13,9 nyinstallerade megawatt (MW) under 2015, vilket kan jämföras med 9,6 MW året innan.

En av anledningarna till ökningen kan vara den skattereduktion som infördes under 2015. Skattereduktionen innebär att mikroproducenter som matar ut ett visst överskott av el får 60 öre extra per kilowattimme utöver den ersättning de får från sitt elbolag när de säljer sin solel.

 


Läs hela artikeln på Energimyndighetens hemsida.

PDF National survey report pv power application Sweden 2015