Svensk Solenergi / Nyheter / Nyheter 2016 / Årets Solenergipriser till Västra Götaland
  • Print
  • Facebook
  • LinkedIn
2016-04-07
|Solenergipriset

Årets Solenergipriser till Västra Götaland

– I år känns det speciellt bra att kunna uppmärksamma flera exempel på bra anläggningar och prestationer, säger Jan-Olof Dalenbäck, Svensk Solenergi.


Solenergipriset 2016 till Västfastigheter för Skövde solcellspark och samarbete inom Sol i Väst som letts av Hållbar utveckling Väst och Skövde kommun.

Hedersomnämnande går till BAE Systems Hägglunds för solcellsfasad på produktionshall i Örnsköldsvik, Bright Living för Brf Kristallen, Vätterhem för Råslätt och Eneo Solutions för sin affärsmodell.

 

Svensk Solenergi delade för trettonde gången ut Årets Solenergipris, ceremonin hölls i anslutning till Energimyndighetens Solforum i Stockholm 7 april 2016.


Prisutdelare var Ewa Wäckelgård, ordförande i Svensk Solenergi, föreningens sekreterare Jan-Olof Dalenbäck och juryledamot Mikaela Lenz, Energicentrum Stockholms stad.

 

Årets anläggning 2015 tilldelas Västfastigheter för Skövde solcellspark, med följande jurymotivering:

Anläggningen visar hur en stor offentlig verksamhet kan visa vägen för ny teknik genom en målmedveten, långsiktig och politiskt förankrad satsning. Med två olika typer av installationer – på stora plana tak och skärmtak på stora parkeringar – utnyttjas den stora fastigheten på ett bra sätt. Beslutet om en fortsatt utbyggnad med fokus på driftsäkerhet och kostnadseffektivitet gör Skövde solcellspark på Skaraborgs sjukhus Skövde till ett föredöme med ett stort exponeringsvärde.  

Kristina Käck,  0709-46 82 64

 

Hedersomnämnande Årets anläggning 2015 tilldelas BAE Systems Hägglunds för produktionshall i Örnsköldsvik, med följande jurymotivering:

Att åskådliggöra såväl tekniska som estetiska möjligheter att integrera solenergisystem i byggnader är väsentligt för marknadsutvecklingen. Med en hel fasad på en stor industrifastighet klädd med solcellsmoduler demonstrerar BAE Systems Hägglunds en tillämpning med stor framtida utvecklingspotential.

Ann Sandén Nordström, 0660-801 78

 

Hedersomnämnande Årets anläggning 2015 tilldelas Bright Living för Brf Kristallen, med följande jurymotivering:

Passivhus och nära-nollenergibyggnader står – med stöd av våra EU-inspirerade energikrav på nya byggnader – högt på agendan hos media och projektutvecklare. Med Brf Kristallen visar Bright Living ett genomtänkt helhetsgrepp på ett nytt småhusområde med byggnadsintegrerade solceller.

Frederic Telander, 0705-25 16 03

 

Årets prestation 2015 tilldelas Hållbar utveckling Väst och Skövde kommun för Sol i Väst, med följande jurymotivering:

Hållbar utveckling Väst och Skövde kommun har inspirerat flera kommunala energi- och fastighetsbolag att uppföra sina första solelanläggningar. Tillsammans med ett antal aktörer har de skapat ett unikt nätverksprojekt, inom ramen för en överenskommelse mellan kommuner. De har ett gemensamt mål, genomtänkt och väl dokumenterat stöd genom hela processen, från förstudie till besiktning och uppföljning.

Erik André, 076-502 09 93

 

Hedersomnämnande Årets prestation 2015 tilldelas Eneo Solutions för AFA fastigheter, Södermalm, med följande jurymotivering:

Behovet av nya affärsmodeller som förenklar för fastighetsägaren är stort när regelverket kring solcellsanläggningar på större fastigheter är allt annat än enkelt. Eneo Solutions är först i Norden med att erbjuda en modell där fastighetsägaren hyr sin anläggning.

 Wilhelm Löwenhielm, 0722-46 49 40

 

Hedersomnämnande Årets prestation 2015 tilldelas Vätterhem för Råslätt, med följande jurymotivering:

Många kommunala bostadsbolag visar intresse att gå före i utvecklingen och ta hjälp av ny teknik för att lyfta sina miljonprogramsområden. Vätterhems målmedvetna arbete och omfattande installation av solcellsanläggningar i Råslätt är ett föredöme.     

Torbjörn Lundgren, 0709-39 94 08 

 

Jury

Mikaela Lenz, Energicentrum Stockholms stad
Peter Kovacs, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut
Åse Togerö, Skanska
Lars Andrén, Drivkraft

Jan-Olof Dalenbäck, sekreterare Svensk Solenergi, 070-537 31 53


”Årets solenergipris” och tidigare pristagare finns beskrivna på
http://svensksolenergi.se/om-oss/solenergipriset 

 


 Bilder för fri användning i redaktionella sammanhang, ange www.svenskosolenergi.se som källa.

 

Skövde solcellspark, Västfastigheter. Klicka på bilden för bättre upplösning.

AFA fastigheter, Eneo Solutions. Klicka på bilden för bättre upplösning.

BAE Systems Hägglunds, produktionshall i Örnsköldsvik. Klicka på bilden för bättre upplösning.

Råslätt, Vätterhem. Klicka på bilden för bättre upplösning.


Bright Living, brf Kristallen. Klicka på bilden för bättre upplösning.