Svensk Solenergi / Nyheter / Nyheter 2016 / 125 miljoner kronor till det statliga stödet för installation av solceller
  • Print
  • Facebook
  • LinkedIn
2016-03-22
|Ekonomi

125 miljoner kronor till det statliga stödet för installation av solceller

Intresset för att sätta upp solceller är stort i alla Sveriges län. Många har sökt stödet och väntar på besked från länsstyrelsen.


Årets fördelning av stödet baseras på sökta medel i respektive län – Västra Götaland i topp och Västerbottens län på en blygsam sista plats. Län med högst ansökningstryck får alltså mer pengar att fördela. Men årets fördelning kommer bara kunna räcka till en del av de som redan har ansökt om stöd: hittills har ungefär var tredje ansökning som har kommit in till länsstyrelsen kunnat beviljas stöd. De pengar som delas ut i år kommer att kunna användas för att bevilja fler ansökningar som redan står på kö. Tidigare har 569,5 miljoner kronor fördelats mellan länen.

Ett alternativ till solcellsstödet kan vara att använda ROT-avdrag vid installation av solceller. ROT-avdrag gäller för arbetskostnaden och det är möjligt att göra avdrag upp till 30 procent av arbetskostnaden. ROT-avdraget och solcellsstödet går inte att kombinera.

 

Läs mer på Energimyndighetens sajt.