Svensk Solenergi | Start / Nyheter / Nyheter 2015 / Trends in Photovoltaic Applications – 2015
  • Print
  • Facebook
  • LinkedIn
2015-10-26
|Statistik

Trends in Photovoltaic Applications – 2015

En höjning av den totala installerade kapaciteten till mer än 177 GW, numera ger solceller mer än en procent av den globala efterfrågan på el.


IEA PVPS publicerade i fredags den tjugonde upplagan av Trends in Photovoltaic Applications. I denna rapport kan vi läsa att det under 2014 installerades cirka 40 GW, vilket kan jämföras med 37 GW under 2013. Detta höjde den totala installerade kapaciteten till mer än 177 GW, och numera tillgodoser solceller mer än en procent av den globala efterfrågan på el.


De asiatiska länderna utgjorde den största regionala marknaden för solceller för andra året i rad, där Kina (10,6 GW) och Japan (9,7 GW) ensamma stod för cirka femtio procent av alla anläggningar under 2014. Den amerikanska marknaden växte också (USA: 6,2 GW) medan marknaden gick ned för tredje året i rad i Europa (7 GW). Chile och Sydafrika stod för den mest anmärkningsvärda tillväxten utanför de redan utvecklade marknaderna.


I åtminstone 22 länder har det årliga bidraget från solceller passerat en procent av efterfrågan på el. Italien ligger i topp med åtta procent, Grekland över sju procent och Tyskland över sex procent. På globala nivå täckte solceller drygt en procent (1,1) av världens elbehov 2014.


Solcellsindustrin har för närvarande en produktionskapacitet nära 70 GW och producerade cirka 46 GW av moduler under 2014, vilket är betydligt mer än storleken på marknaden. Priserna på moduler fortsatte att långsamt sjunka under 2014. Systempriserna fortsatte, även de, att gå ner i alla delar av världen, inklusive Europa. Till följd av marknadstillväxten och den genomsnittliga prisnedgången förblev den globala omsättningen av solcellsmarknaden i stort sett stabil på 82 miljarder USD.


Sammanfattningsvis har solceller extremt snabbt blivit en viktig källa till el i flera länder runt om i världen. Hastigheten på marknadensutveckling beror på teknikens unika förmåga att täcka de flesta marknadssegment och för att den är lämplig för de flesta miljöer, från mycket små enskilda system för elektrifiering av landsbygden, till byggnadsmonterade system i den byggda miljön till slutligen storskalliga markmonterade kraftverk på i dag över 600 MW. 

 

/