Svensk Solenergi / Nyheter / Nyheter 2015 / Svensk Solenergis förslag till solcellsstöd 2016
  • Print
  • Facebook
  • LinkedIn
2015-12-16
|Ekonomi

Svensk Solenergis förslag till solcellsstöd 2016

2006 infördes i Sverige ”solcellsstödet” för installationer av solceller. Stödet innebär att den som installerar solceller kan få en viss del av kostnaden täckt av staten. Från början riktade sig stödet endast till offentliga byggnader, men sedan mitten av 2009 är stödet öppet för alla aktörer.


I takt med att priserna på solceller har gått ner har stödnivåerna sänkts enligt följande tabell.


Införandet av solcellstödet i kombination med sjunkande systempriser är huvudorsakerna till att den nätanslutna solcellsmarknaden tog fart runt 2007 och att vi de senaste fyra åren sett en fördubbling av marknaden varje år. Däremot har den svenska solcellsmarknaden börjat växa ur programmet eftersom det finns många fler ansökningar än det finns tillgängliga medel. I augusti fanns det cirka 4 300 innestående ansökningar till ett värde av 600 miljoner enligt Energimyndigheten. Detta innebär att det finns en lång kö för att få medlen från solcellsstödet beviljade och utbetalda.

225, 390, 390 och 390 miljoner – 2016, 2017, 2018 respektive 2019

Svensk Solenergi välkomnar därför att regeringen utökar budgeten för solcellstödet från de 50 miljoner som var budgeterade för 2015 till totalt 225 miljoner kronor för 2016. För åren 2017 till 2019 planerar regeringen att avsätta ytterligare 390 miljoner kronor per år. Detta är mycket glädjande och vår förhoppning är att länsstyrelserna nu kan börja beta av den långa kön och därmed få ner väntetiderna för dem som sökt solcellsstödet.

På sikt vill Svensk Solenergi att solcellsstödet fasas ut i takt med att priserna går ner. Målsättningen för oss är att solenergin ska kunna stå på egna ben och inte behöva vara stödberoende. Men riktigt där är vi inte ännu. Vi ser dock att det finns utrymme att sänka stödnivåerna i solcellsstödet för 2016 då priserna fortsätter att gå ner, även om de inte sjunker lika snabbt som tidigare. Svensk Solenergi har därför i en skrivelse till miljö- och energidepartementet föreslagit följande nivåer för 2016.

 

Energimyndigheten föreslår i en rapport att privatpersoner och bostadsrättsföreningar helt utesluts från solcellsstödet baserat på ett antagande om att nuvarande skattereduktion kommer att gälla i 30 år. Vi anser att det är ett osäkert antagande och föreslår därför att privatpersoner och bostadsrättsföreningar bör vara kvar i stödprogrammet och att nivåerna sänks med 5 % jämfört med 2015.

Vi ställer oss kritiska till Energimyndighetens antaganden om att den skattereduktion som infördes i år och som innebär att du som mikroproducent kan få 60 öre extra för den överskottsel som du matar in på nätet, kommer finnas kvar i 30 år.

Sju mandatperioder utan förändringar är inte troligt

Utgifterna för skattereduktionen kommer kontinuerligt att öka i takt med att fler solcellssystem installeras och det kommer antagligen passera sju olika regeringar under de kommande 30 åren. Att skattereduktionen med dessa förutsättningar kommer att finnas kvar, och dessutom på nuvarande nivå, antas vara högst osannolikt och kanske inte ens önskvärt. Hur länge du kan få skattereduktionen är i dag en osäkerhetsfaktor och vi inom Svensk Solenergi avråder kunder från att räkna med denna extra inkomst i hela 30 år. För att minska risken att skattereduktionen tas bort arbetar vi istället för att den ska överföras från som nu en reduktion av inkomstskatt till en mer logisk reduktion av energiskatt på elräkningen.  

Vi ställer oss dessutom kritiska till att det i Energimyndighetens rapport räknas med att både bostadsrättsföreningar och företag kan ta del av skattereduktionen fullt ut. Anledning till vår kritik är att de allra flesta bostadsrättsföreningar och företag har en säkring som överstiger 100 ampere, vilket gör att de inte är berättigade skattereduktionen enligt förordningen.

 

För nedladdning: Svensk Solenergis skrivelse och Energimyndighetens rapport

Till Energimyndighetens sajt för fakta om solcellsstödet