Svensk Solenergi / Nyheter / Nyheter 2015 / Solvärme ökar i Danmark men minskar i Europa
  • Print
  • Facebook
  • LinkedIn
2015-07-15
|Statistik

Solvärme ökar i Danmark men minskar i Europa

Globalt sett fortsätter solvärmeinstallationerna att öka från år till år, om än i lite lägre takt de senaste åren.


Den europeiska, liksom den svenska, solvärmemarknaden har dock gått kräftgång de senaste åren. De främsta orsakerna är lågkonjunktur med minskat byggande (speciellt i Sydeuropa) och ett ökat fokus på solel. I Sverige spelar de låga elpriserna en avgörande roll.  

Ett stort undantag är dock Danmark där det installeras i storleksordningen 100.000 kvadratmeter solfångare per år i danska fjärrvärmesystem.  
 
Vill du läsa mer om utvecklingen inom EU, ladda ner ESTIF Solar Thermal Markets 2014
 
Vill du läsa om den globala utvecklingen, ladda ner Solar Heat Worldwide 2013