Svensk Solenergi / Nyheter / Nyheter 2015 / Solel ökar i Sverige men minskar i Europa
  • Print
  • Facebook
  • LinkedIn
2015-07-13
|Statistik

Solel ökar i Sverige men minskar i Europa

Från 2007 till 2011 ökade de årliga solelinstallationerna i Europa från 2 GW till imponerande 22 GW, men sedan har det gått lika snabbt utför och 2014 låg de på knappt 7 GW.


De prissänkningar som följde av den kraftiga europeiska marknadsutvecklingen och Kinas intåg på världsmarknaden har tillsammans med bidrag lett till en mycket snabb marknadsutveckling i Sverige, om än från en låg nivå.
 
Sedan solelbidraget infördes 2009 har den svenska solcellsmarknaden i stort sett fördubblats varje år från 1 MW till 35 MW 2014. För en bestående positiv utveckling krävs en nationell plan med långsiktiga styrmedel, vilket saknas i dagsläget.
 
Vill du läsa om utvecklingen i Sverige, ladda ner den nationella rapporten till IEA PVPS
 
Vill du läsa om den europeiska och globala utvecklingen, ladda ner EPIA Global Market Outlook