Svensk Solenergi / Nyheter / Nyheter 2015 / ROT-schablon för arbete med solcellsinstallationer
  • Print
  • Facebook
  • LinkedIn
2015-03-12
|Ekonomi

ROT-schablon för arbete med solcellsinstallationer

Nu kan man beräkna ROT-avdrag för installation av solcellsanläggningar enligt en schablon precis som man kan göra för installation av solvärmesystem, m m.


Skatteverket har efter en ansökan från Svensk Solenergi godkänt att man använder en schablon vid beräkning av arbetskostnaden vid installation av solcellsanläggningar med hänvisning till gällande schablon vid installation av solvärmesystem. Med installation avses montering, inkoppling och anslutning av solcellsmoduler och till­hörande utrustning.
 
Enligt Skatteverket kan arbetskostnaden schablonmässigt beräknas till 30 procent av totalkostnaden, inklusive mervärdesskatt. Skattereduktionen är då hälften av detta belopp. Notera dock att man inte får kombinera ROT-avdrag och statligt stöd till solceller (SFS 2014:1582).
 
– Det här ger branschgemensamma riktlinjer för ROT-avdrag. Det förenklar också arbetet med att lämna offerter och det förenklar för den som köper en anläggning då skatteavdraget anges i offerten. Sammantaget hoppas vi det leder till att fler beslutar att installera solcellsanläggningar, säger Jan-Olof Dalenbäck, sekreterare i Svensk Solenergi.      
 
 
För ytterligare information hänvisas till Svensk Solenergis PM om Schablon för arbete med solvärmeinstallationer och Skatteverkets beslutsbrev.