Svensk Solenergi / Nyheter / Nyheter 2015 / Normalisera handeln med solceller
  • Print
  • Facebook
  • LinkedIn
2015-09-25
|Debatt

Normalisera handeln med solceller

21 europeiska branschorganisationer uppmanar Europakommissionen att normalisera handeln med solceller.


Den 22 september uppmanade 21 branschorganisationer i 19 länder Europakommissionen att ta bort prisbegränsningarna – Minimum Import Price (MIP) – med avseende på solceller och solcellsmoduler från Kina. Begränsningarna har varit i kraft sedan 2013 och gällt under en period då solcellsinstallationerna minskat i Europa som helhet.  

Jan-Olof Dalenbäck, sekreterare Svensk Solenergi: Med den gemensamma uppmaningen (European Solar Associations Letter Calling to end Trade Measures on China.pdf) från branschorganisationerna till kommissionär Malmström står det klart att vi vill att MIP och andra begränsningar som planerat bör tas bort i slutet av 2015.

De nationella branschorganisationer från Tyskland, Italien, Polen, Storbritannien, Portugal, Grekland, Belgien, Bulgarien, Cypern, Malta, Irland, Kroatien, Rumänien, Tjeckien, Lettland, Slovakien, Danmark, Sverige, Ungern, Slovenien och SolarPower Europe, den europeiska branschorganisationen, har skrivit under brevet.

Dalenbäck tillägger: De som skrivit under uppmaningen representerar mer än 80 % av de europiska marknadsaktörerna och vill verka för att vi använder de bästa produkterna i Europa och kommer bort från den här typen av handelshinder.

Jan-Olof Dalenbäck, sekreterare Svensk Solenergi 
070-537 31 53 jan-olof@svensksolenergi.se