Svensk Solenergi / Nyheter / Nyheter 2014 / Vi vill ha en plan, inte fler kafferaster!
  • Print
  • Facebook
  • LinkedIn
2014-08-07
|Politik

Vi vill ha en plan, inte fler kafferaster!

Svensk Solenergi kräver att riksdagen fattar beslut om en planeringsram för solenergi. Först då kan beslutsfattare, myndigheter och företag fatta långsiktiga beslut som leder till en bestående marknadsutveckling.


Svensk Solenergi kräver att det tas fram underlag som beskriver förutsättningarna för solenergi i Sverige, och att riksdagen fattar beslut om en planeringsram för solenergi, precis som man gjort för vindkraft.  Först då kan beslutsfattare, myndigheter och företag fatta långsiktiga beslut som leder till en bestående marknadsutveckling.


I vårt korta PM ”Det behövs en plan!” berättar och motiverar vi varför Svensk Solenergi förtjänar ett bättre öde än att diskuteras på kafferaster i riksdagshuset.

Det är skillnad på åsikt och insikt

Det sägs ofta att solen lyser för lite i Sverige.  Att vi har mest sol på sommaren kan vem som helst räkna ut, men det saknas uppenbarligen insikt om att vi har energisystem som styrs av tillgång och efterfrågan. Precis som för andra energislag gäller det också för solenergin, förutsatt att den ges samma förutsättningar som de andra energislagen.

Vi får också ofta höra argument som att solenergi har låg verkningsgrad, när solenergi i själva verket är det förnybara energislag som har högst verkningsgrad per areaenhet.  Den är högre än för vindkraft och vattenkraft med stora dammar och flera gånger högre än för bioenergi.  Solenergi­anlägg­ningar kan dessutom integreras i befintlig infrastruktur, våra byggnader.

Vi har mycket skog och många älvar och använder sedan länge bioenergi och vattenkraft.  Riksdagen har beslutat om en nationell planeringsram för vindkraft, men för solenergi som är mindre utrymmeskrävande än de förut­nämnda, saknas det en nationell plan!

Solenergi marginaliseras av de flesta partier

Trots insikten om ovan och att flera opinionsundersökningar visat att fastighetsägare gärna vill använda solenergi får vi anstränga oss för att hitta solenergi i flertalet partiprogram.

Sveriges största parti, Socialdemokraterna, hävdar att ”Sverige har unika förutsättningar för förnybar energi”, men ”vill se en blocköverskridande energiöverenskommelse” sam­tidigt som de ”vill investera i utbyggnad av förnybar energi”.

– Det kallas att peka med hela handen!


Modera­terna ”vill fortsätta främja utveck­lingen av solenergi”, men om vi skriver in ”solenergi” i sökfältet på val.moderat.se, får vi upp texten: ”Det blir inga resultat för solenergi”?  

– Hur går det ihop?


Kristdemokraternas hemsida kan vi läsa att: ”Solenergi är en av våra renaste energi­källor. Användningen är dock relativt liten i Sverige bland annat beroende på att vi har mest sol på sommaren då behovet av el och värme är som minst.” 

– Två insikter och en åsikt!


Folkpartiet ger de för­nybara energislagen följande omdöme i partiprogrammet: ”Det finns en stor potential att fortsätta bygga ut förnybara energislag, bland annat vindkraft, solenergi, biogas och vågkraft.”

– När började Folkpartiet bygga ut solenergi?


Liksom i många andra sammanhang har Sverigedemokraterna hittat en egen väg då de har som utgångspunkt att ”finna andra alternativ till kärnkraften som är en energikälla som är långt ifrån optimal.” 

– Den dagen den sorgen.


Medan några partier har koll på utvecklingen

Det är inte utan att vi får en känsla av att partierna ovan lever kvar på 70-talet, medan Center­partiet, Miljöpartiet och Vänsterpartiet har flyttat fram sina positioner i takt med utvecklingen och har konkreta förslag på hur de vill stödja densamma.

Sammantaget är det inte rimligt att de olika partierna har så skilda insikter om möjligheter och begränsningar att använda solenergi i Sverige. Därför skickar vi nu vårt PM ”Det behövs en plan!” till riksdagspartierna och uppmanar den regering som väljs i september att ge Energimyndigheten i uppdrag att ta fram underlag som gör att det kan föras en mer seriös diskussion om solenergi i maktens korridorer efter valet.

 

för Svensk Solenergi

Lars Andrén, ordförande

Jan-Olof Dalenbäck, sekreterare
Andrew Machirant, styrelseledamot