Svensk Solenergi / Nyheter / Nyheter 2014 / Hesselbyholm blir självförsörjande på solenergi
  • Print
  • Facebook
  • LinkedIn
2014-01-29
|Anläggningar

Hesselbyholm blir självförsörjande på solenergi

Anläggningen är Sörmlands största solenergiproduktionsanläggning och gör gården självförsörjande på miljövänlig, lokalproducerad och billig el.

 

Sörmlands största anläggning byggs av privatperson

Hesselbyholms gård i norra Sörmland har nyligen driftsatt en solelsanläggning om 114 kW. Anläggningen är Sörmlands största solenergiproduktionsanläggning och gör gården självförsörjande på miljövänlig, lokalproducerad och billig el. ”Vi har länge jobbat med att minska vår energiförbrukning” säger gårdsägare Per Olsson. ”Nu tar vi steget till solel och blir helt vår egen, oberoende solelsproducent”.

”Det är miljöhänsyn och ekonomiska aspekter som ligger bakom investeringen”, säger Per Olsson. Sedan år 2000 har vi på Hesselbyholm haft månadsmätning av elförbrukningen. Genom att varje månad analysera vilka källor som har påverkat förbrukningen och se vilka åtgärder som är möjliga att vidta för att sänka elförbrukningen har vi lyckats gå från 290.000 kWh år 2001 till 110 000 kWh 2013. Vår förhoppning är att genom investering i cirka 800 kvadratmeter solceller bli självförsörjande på el.

Totalentreprenad, EnergiEngagemang: Vi märker ett större intresse för solel hela tiden. Det är villaägare, lantbrukare och företag som äger sina fastigheter som har mest att vinna på att gå över till solel. Solen är en miljövänlig och oändlig energikälla.