Svensk Solenergi | Start / Nyheter / Kalendarium / Certifiering, solvärme, 15–16 oktober

Certifiering, solvärme, 15–16 oktober

2019-10-15

Den "certifiering av vissa installatörer" (CIN1-2), inklusive solel och solvärme, som införts av regeringen har kommit igång och hålls i Härnösand.

saxat från hetautbildingar.se


Nu kan du bli certifierad värmepump-, solel-, solvärme eller bioenergilinstallatör enligt de nya reglerna i Förnybartdirektivet.

Bakgrund
Bakgrunden till det nya certifieringssystemet som gäller för installatörer av värmepumpar, solel, solvärme och biobränsleanläggningar är RES direktivet 2009/28/EG som bl.a. säger att det i varje EU-land ska finnas ett utbildnings- och certifieringssystem för dessa.  Kunskapskraven är specificerade i Boverkets BFS 2015:4 CIN 2.
Certifieringen som i Sverige ska vara ackrediterad av SWEDAC är frivillig.  Syftet med direktivet är att åstadkomma en ökad användning av förnybar energi för uppvärmning av mindre fastigheter i Europa. I Sverige gäller certifieringen för fastigheter med ett maximalt effektbehov vid DVUT på 20 kW.
Heta Utbildningar i Härnösand har på uppdrag från Energimyndigheten tagit fram utbildningsmaterialet i samarbete med branschen.  INCERT AB avser att ackreditera sig för certifieringen i Sverige.

Certifiering ger konkurrensfördelar
Energimyndigheten har fått regeringens uppdrag att marknadsföra den nya certifieringen mot slutkonsument, installatörer, tillverkare och andra aktörer på marknaden. Myndigheten planerar att göra det bl.a. genom annonser och information i massmedia och genom de kommunala energi- och klimatrådgivarna. Som certifierad installatör kommer du och ditt företag också att marknadsföras på Boverkets webbplats, med länkar från bl.a. Energimyndigheten, och på INCERT AB:s hemsida över certifierade installatörer.

För anmälan gå vidare till Heta utbildningars hemsida

Kontakta oss

Svensk Solenergi
Kammakargatan 22
111 40 Stockholm

08-441 70 90

öppet vardagar 09–15

info@svensksolenergi.se