Svensk Solenergi | Start / Nyheter / Kalendarium / Certifiering, solel, 16-17 november, anmäl senast 27 oktober

Certifiering, solel, 16-17 november, anmäl senast 27 oktober

2020-11-16

Den "certifiering av vissa installatörer" (CIN1-2), inklusive solel och solvärme, som införts av regeringen, har kommit igång och hålls i Härnösand Nu kan du bli certifierad värmepump-, solel-, solvärme eller bioenergiinstallatör enligt de nya reglerna i Förnybartdirektivet.

Bakgrunden certifieringssystemet som gäller för installatörer av värmepumpar, solel, solvärme och biobränsleanläggningar är RES-direktivet 2009/28/EG som bl.a. säger att det i varje EU-land ska finnas ett utbildnings- och certifieringssystem för dessa.  

Kunskapskraven är specificerade i Boverkets BFS 2015:4 CIN 2.

Certifieringen är frivillig.  

Syftet med direktivet är att åstadkomma en ökad användning av förnybar energi för uppvärmning av mindre fastigheter i Europa. I Sverige gäller certifieringen för fastigheter med ett maximalt effektbehov vid DVUT på 20 kW.

För anmälan gå vidare till Heta utbildningars hemsida.

Kontakta oss

Svensk Solenergi
Kammakargatan 22
111 40 Stockholm

08-441 70 90

öppet vardagar 09–15

info@svensksolenergi.se