Svensk Solenergi | Start / Nyheter / Kalendarium / Årsmöte 2020

Årsmöte 2020

2020-04-23

På grund av Coronapandemin blir årsmötet digitalt över zoom.

Du når årsmötet genom att följa den zoom-länk som gått ut med kallelsen (2 april, kl 9.40). Den går till det virtuella mötesrum vi använder hela dagen, även för seminarierna.
Förslag kan under mötets gång lämnas via chatten (i första hand) eller muntligt (i andra hand).

Möteshandlingar under vecka 15 2020 per e-post.

Omröstningar sker digitalt under mötets gång. Tack vare att vi har mötet digitalt kan flera personer från varje medlemsföretag närvara, men vid omröstningarna gäller en röst per medlemsföretag. När ni loggar in i mötesrummet kommer ni att få berätta för- och efternamn, samt vilket medlemsföretag ni representerar. Denna information kommer användas till röstlängden.

PROGRAM FÖR DAGEN

10.00 Förmöte

- teknikgenomgång (vd)
- verksamhetsberättelse 2019 och verksamhetsplan 2020 (vd och ordförande)

 

10.30 Årsmöte

 1. Godkännande av dagordning.
 2. Fråga om kallelse skett enligt stadgarna.
 3. Val av ordförande för mötet.
 4. Val av sekreterare för mötet.
 5. Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare.
 6. Styrelseberättelse och revisionsberättelse jämte fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och kassaförvaltaren rörande förvaltning under den tid berättelsen avser.
 7. Val av styrelsens ordförande.
 8. Val av övriga styrelsemedlemmar jämte suppleanter.
 9. Val av två revisorer och en suppleant för granskning av det löpande årets förvaltning och räkenskaper.
 10. Val av tre ledamöter i valberedning, varav en sammankallande.
 11. Föreningens verksamhet.
 12. Fastställande av medlemsavgifter.
 13. Av styrelse eller medlem väckta frågor och förslag.


Endast nya styrelsen stannar i mötesrummet.

Direkt efter årsmötet: Konstituerande styrelsemöte (endast nya styrelsen)

12.50 Mötesrummet, öppnas återigen för alla medlemmar, samma zoom-länk.

13.00 Seminarier

13.00 Fredrik Larsson, Naturvårdsverkets återvinningsavdelning: Lagstiftningen kring insamling av uttjänta solpaneler och andra elektroniska komponenter.

13.30 Mårten Sundin, El-kretsen: De nationella insamlingssystemen och deras erbjudande.

14.00 Anna Vikström, Byggvarubedömningen: Vad skulle kunna ge solpaneler ett bättre betyg i miljödatabasen?

14.15 Mikael Carlson, Elsäkerhetsverket: Rapport från pågående undersökning av komponenter i solcellsanläggningar, samt syn på olika typer av jordfelsbrytare.

14.50 Anna Werner, Svensk Solenergi, avrundar dagen.

15.00 Slut

ÖVRIGT

Vid frågor om programmet eller tekniken, kontakta anna.werner @ svensksolenergi.se

Kontakta oss

Svensk Solenergi
Kammakargatan 22
111 40 Stockholm

08-441 70 90

öppet vardagar 09–15

info@svensksolenergi.se