Svensk Solenergi | Start / Nyheter / Kalendarium / Årsmöte 2019

Årsmöte 2019

2019-04-25

Föreningens årsmöte går av stapeln i Göteborg 25 april.Årsmötesförhandlingar enligt §5 i stadgarna.

 1. Godkännande av dagordning.
 2. Fråga om kallelse skett enligt stadgarna.
 3. Val av ordförande för mötet.
 4. Val av sekreterare för mötet.
 5. Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare.
 6. Styrelseberättelse och revisionsberättelse jämte fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och kassaförvaltaren rörande förvaltning under den tid berättelsen avser.
 7. Val av styrelsens ordförande.
 8. Val av övriga styrelsemedlemmar jämte suppleanter.
 9. Val av två revisorer och en suppleant för granskning av det löpande årets förvaltning och räkenskaper.
 10. Val av tre ledamöter i valberedning, varav en sammankallande.
 11. Föreningens verksamhet.
 12. Fastställande av medlemsavgifter.
 13. Av styrelse eller medlem väckta frågor och förslag. (Förslag från medlemmar ska vara styrelsen/undertecknad tillhanda senast den 15 februari.)

Varmt välkomna!

Wilhelm Löwenhielm, ordförande
Jan-Olof Dalenbäck, sekreterare

 
 
Kallelse kommer sändas, stadgeenligt, till medlemsföretagens kontaktpersoner.

Kontakta oss

Svensk Solenergi
Kammakargatan 22
111 40 Stockholm

08-441 70 90

öppet vardagar 09–12

info@svensksolenergi.se