Svensk Solenergi | Start / Nyheter / Kalendarium / Årsmöte 2018

Årsmöte 2018

2018-04-25

Föreningens årsmöte går av stapeln i huvudstaden – en heldag med seminarier, debatt, prisutdelning och stämma.

 

Anmälan

Anmälan till seminarium, lunch och årsmöte till li @ svensksolenergi.se senast torsdag 19 april (ange ev specialkost).
En representant per företag, fler i mån av plats – reservlista finns.

Medverkan vid seminarier, lunch och årsmöte är kostnadsfri för medlemmar i SSE och inbjudna, men anmäld som inte deltar faktureras en administrationsavgift á 500 kronor.

 

Preliminärt program

09.30 Registrering, kaffe och mingel
10.00 Debatt med representanter från våra riksdagspartier, Patrik Engström (S), Josef Fransson (SD), Pernilla Gunther (KD), Birger Lahti (V), Lise Nordin (MP), Lars Tysklind (L), Emma Weisner (C), moderator är Maria Brogren, WSP.
11.00 Om solel i våra elnät, Joakim Widén, Uppsala universitet (pdf: JW och slutrapport)
11.30 Solcellsanläggningar ur ett försäkringsperspektiv, Tomas Ekman, Länsförsäkringar (pdf TE)
12.00 Lunch
13.15 Prisutdelning – årets Solenergipriser, anläggning respektive prestation
13.30 Status Certifiering CIN2, Carl-Martin Johborg, Energimyndigheten och Peter Rohlin, Incert (pdf CIN2, CMJ)
14.00 Elinstallatörerna blickar framåt, Hans Nyblom, Installatörsföretagen (pdf Nyblom)
14.30 Sjöängen – solel, batterier, elbilsladdning, Lars-Göran Karlsson, Vattenfall (pdf)
15.00 Eftermiddagsfika
15.10 Årsmöte (för medlemmar) introduktion med marknadsutveckling, aktiviteter m m, Christer Kilersjö, Jan-Olof Dalenbäck, Wilhelm Löwenhielm och Johan Lindahl (pdf JoL), varefter årsmötesförhandling enligt stadgarna
16.00 ca konstituerande styrelsemöte, SSE1 – ny- och omvalda ledamöter samt suppleanter

 

Årsmötesförhandlingar enligt §5 i stadgarna.

 1. Godkännande av dagordning.
 2. Fråga om kallelse skett enligt stadgarna.
 3. Val av ordförande för mötet.
 4. Val av sekreterare för mötet.
 5. Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare.
 6. Styrelseberättelse och revisionsberättelse jämte fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och kassaförvaltaren rörande förvaltning under den tid berättelsen avser.
 7. Val av styrelsens ordförande.
 8. Val av övriga styrelsemedlemmar jämte suppleanter.
 9. Val av två revisorer och en suppleant för granskning av det löpande årets förvaltning och räkenskaper.
 10. Val av tre ledamöter i valberedning, varav en sammankallande.
 11. Föreningens verksamhet.
 12. Fastställande av medlemsavgifter.
 13. Av styrelse eller medlem väckta frågor och förslag. (Förslag från medlemmar ska vara styrelsen/undertecknad tillhanda senast den 15 februari.)

Varmt välkomna!

Wilhelm Löwenhielm, ordförande
Jan-Olof Dalenbäck, sekreterare

 

 

Handlingar
Verksamhetsberättelse 2017 och verksamhetsplan 2018 som pdf.
Styrelsens förslag till stadgeändring som pdf.
Valberedningens förslag till styrelse och föreningsrevision som pdf.
Kallelse sändes via e-post 28 mars.

 

li/18aprl

Kontakta oss

Svensk Solenergi
Kammakargatan 22
111 40 Stockholm

08-441 70 90

öppet vardagar 09–12

info@svensksolenergi.se