Svensk Solenergi / Medlemsföretag / Medlemsföretag 2020 / Leverantörs-, entreprenörs- och installatörsföretag (b)
  • Print
  • Facebook
  • LinkedIn

Leverantörs-, entreprenörs- och installatörsföretag (b)

Företag som tillverkar, importerar, säljer produkter och tjänster avseende solenergi.

Cell Solar Nordic

Solceller. Cell Solar hjälper villaägare att få solceller på sina tak. Visionen är att ge Sveriges villaägare större insikt i den stora vinningen som ligger i att satsa på solceller.
Tel: 08-22 88 90
Kontakt: Mats Alsmyr
Webb: www.cellsolar.se

 

 

Checkwatt

Solel, solceller. Möjliggör 100% förnyelsebart energisystem genom intelligent dataanalys och kontroll. Premierar resurseffektivitet genom information, mätning och visualisering.
Tel: 073-401 55 64
Kontakt: Dan-Eric Archer
Webb: www.checkwatt.se

 

 

Co2Pro

Co2Pro är ett distributörs- och grossistföretag som levererar system och produkter inom solel. Utan mellanhänder representerar vi ett antal tillverkare som garanterar kvalitet och innovation i sina produkter och har långsiktighet i sin verksamhet. Vår inställning är att förnyelsebar energi ska vara hållbar energi och att en investering i energibesparing är en besparing först när produkterna håller det som utlovas.
Tel: 0304-66 04 10
Kontakt: Urban Johansson
Webb: www.co2pro.se

 

 

EC Nordic

Försäljning av solvärmesystem m m.
Tel: 08-761 49 30
Kontakt: Sven Ove Axelsson
Webb: www.ecnordic.se

ec nordic

 

 

 

Enequi

Med Enequis effektbalanceringslager kan energi lagras när den är billig att köpa, eller när exempelvis solen producerar som mest, för att sedan användas när behovet är som störst, vilket ofta är tiden då elen är som dyrast att köpa in. Enequi har lösningen på kommande effektproblem i elnäten.
Tel: 010-122 17 00
Kontakt: Daniel Laser
Webb: www.enequi.com

 

 

EnergiEngagemang 

EnergiEngagemang installerar solcellsanläggningar i hela Sverige. Vi är en certifierad solelinstallatör (CIN 2) enligt krav från Energimyndigheten och är registrerarde hos Elsäkerhetsverket.
Vi specialiserar oss mot lantbruk, fastighetsinstallationer och solcellsparker och har byggt upp värdefull kunskap kring den här typen av stora projekt. Varje läge och byggnad är unik och det är viktigt att anläggningen anpassas utifrån fastighetens specifika förutsättningar.
Tel: 0152-301 00
Kontakt: Jonas Helander
Webbwww.energiengagemang.se

 

 

Energiförbättring Väst

Solvärme, solfångare. Solel, solceller.
Åf: Morgonsol Väst.
Tel: 031-338 41 41
Kontakt: Johan Ahlgren
Webb: www.efvab.se

 

 

 

Enstar

Vi har genomfört fler än 250 (maj 2019) större energiprojekt i Sverige. Ofta kombineras solceller, heltäckande bergvärme, FX vilket ger högre lönsamhet och miljönytta. Vi leverar solelanläggningar till bland annat fastighetsbolag, industrikunder samt andra organisationer med fokus på hållbarhet och lönsamhet.
Tel: 08-522 356 00
Kontakt: Gustav Bolin
Webb: www.enstar.se

 

 

EWS GmbH & Co. KG

EWS etablerades 1985 och är i dag en av de ledande distributörerna av solcellssystem i Tyskland och Danmark. Med ett utpräglat kvalitetsfokus levererar vi system med komponenter från de bästa fabrikaten.
Kontakt: Stephan Boedler
Webbwww.fotovoltaik.se

 

Ferroamp Elektronik

Ferroamp har skapat EnergyHub-systemet, ett nytt framtidssäkert sätt att integrera solel, energilagring och elbilsladdning i ett system.

Filosofin är lika enkel som genial. En central nod, EnergyHub, kopplar samman distribuerade solsträngsoptimerare, likströmslaster och energilager via ett lokalt likströmsnät. Omvandlingen mellan elnät (AC) och likströmsnät (DC) sker i EnergyHub på en plats vilket gör att energi kan överföras på ett effektivt sätt och med minimala förluster jämfört med traditionella system. 

Telefon: 070-830 16 33

Kontaktperson: Mattias Nyström

Webbwww.ferroamp.com

 

 

Garo Elflex

Vi på Garo Elflex vill att våra produkter ska utvecklas för att på smartaste sätt hjälpa dig och alla andra in i framtiden. Samtidigt som elsäkerheten och energiförbrukningen alltid har högsta prioritet utvecklar vi ständigt användarvänligheten, den digitala tekniken och vår moderna design. 
Tel
0370-51 16 13
Kontakt: Daniel Bentzer
Webb: www.garo.se
 
 
 

GoSoL Energi

Certifierad solelinstallatör (CIN 2). Vi levererar och installerar solceller, elbilsladdning, energilagring och smart mätutrustning. Affärsfokus är att erbjuda kompletta, nyckelfärdiga system på totalentreprenad med fast pris. Våra kunder utgörs av privatpersoner, lantbruk, industrier, kommersiella fastighetsägare samt Bostadsrättsföreningar. Vi är ingenjörer och tekniker som drivs av teknikutveckling och en framtidsvision där samhället ställt om till 100 procent förnybar energi och en elektrifierad transportsektor.
Tel010-175 52 00
Kontakt: Lise Toll 
Webbwww.gosol.se

 

 

 

GruppSol AB

GruppSol erbjuder lokala gruppköp utan några mellanhänder. Vi kravställer egna prisbelönta produkter för nordiskt klimat med bästa design, hållfasthet och garantier. Tillsammans gör vi bra miljöinvesteringar som kan ge dig en årlig avkastning på 7-15%. Samtidigt ökar värdet på ditt hus med i snitt 14% vid en solcellsinstallation, enligt en undersökning gjord av SLU. GruppSol erbjuder helhetslösningar för villor, bostadsrättsföreningar och företag. Vi genomför alltid en förstudie på plats och följer Länsförsäkringars checklista (Faktablad 27) för godkänd solcellsinstallation.

Tel: 0768793909

Kontakt: Daniel Magnergård

Webb: www.gruppsol.com

 

Harju Elekter

Med erfarenhet av finansiering (EPC), projektering och projektleverans av förnyelsebara energisystem inom vind-solel sedan 2002, erbjuder Harju Elekter kundanpassade tak och markinstallationer av solelanläggningar till energibolag, offentlig sektor, fastighetsbolag och industrikunder med ett intresse av hållbarhet och lönsamhet.
Vi har kontor i Malmö, Finspång, Stockholm och Borlänge. Egna ingenjörer och lokala partners för kompletta leveranser. Vi lagerför vårt utbud i Sverige. 
Tel: 040-601 05 00
KontaktThomas Andersson
Webbwww.harjuelekter.se

 

 

 

 

Huawei Technologies Sweden

Med över 30 års erfarenhet inom digital informationsteknik erbjuder Huawei ledande smarta PV-lösningar. Vi integrerar AI, Cloud och de senaste IKT-teknologierna med PV för optimal kraftproduktion. Genom att förbättra användningen av solenergi har Huawei hjälpt miljontals invånare och hundratals industrier globalt.

Tel073-920 29 13 
Kontakt: Patrik Salklev
Webbwww.solar.huawei.com

Idola Solkraft

Vi anser att det ska vara enkelt att skaffa solceller. Vi hjälper dig hela vägen från idé till genomförande och långt därefter. Vårt fokus ligger på kvalité, miljö och säkerhet.
Tel: 076-345 60 70
KontaktHans Music
Webbwww.idola.se

 

JN Solar

Certifierad solelinstallatör (CIN 2). Levererar solcellsanläggningar företrädesvis i norra Sverige men har kunder över hela landet. Nyckelfärdiga anläggningar och materialsatser för kunder som önskar detta. 
Åf: Solar World, LG, JA Solar, Renesola, Solar Frontier, SMA, Fronius, Delta, Schletter m.fl.
Tel: 070-662 98 61
KontaktJohan Nilsson
Webbwww.jnsolar.se

 

 

Kostal Solar Electric

Vi är en ledande leverantör av innovativa sträng- och hybrid-växelriktare samt lagringssystem för solel i hus och fastigheter.
Tel: 073-146 88 20
Kontakt: Leif Svantesson
Webb: www.kostal.com

 

 

 

Krannich Solar

Solel, solceller m m. Försäljningskontor till tyska Krannich Solar Group. Grossist inom solel, med bred produktportölj och en av marknadens bästa tillgänglighet.
Tel: 070-542 55 50
Kontakt: Michael Wenngren
Webb: www.se.krannich-solar.com

 

 

K-utveckling Engineering

Solel, solceller. Leverantör av solcellsanläggningar åt företag, privatpersoner och offentliga verksamheter. Hanterar hela processen från projektering till färdig installation. Vi installerar både tak- och markbaserade system.
Tel: 042-450 99 90
Kontakt: Björn Svensson
Webb: www.kutveckling.se

 

 

Measol

Measol är experter på klimatsmarta solenergiprodukter som bidrar till en bättre miljö och lägre energikostnader. Vi arbetar med rådgivning, försäljning och kundservice till små och medelstora företag, myndigheter, organisationer och privatpersoner i Storstockholm och övriga Sverige.
Vår specialitet är att leverera vackra, miljövänliga och funktionella solenergiprodukter med mycket hög kvalitet. Solceller både för fasad och tak, integrerat och ventilerad montering.
Tel: 08- 570 202 90, 072-559 66 66
Kontakt: Marcus Nylund
Webb: www.measol.se

 

 

Midsummer

Midsummer är ledande tillverkare av tunnfilmssolceller och tillverkare av DUO-maskinen som tillverkar tunnfilmssolceller på produktionsanläggningen i Järfälla. Till slutkund levererar Midsummer högklassiga integrerade solcellstak med snygg och diskret design.
Tel: 08-525 096 10
Kontakt: Joel Brink
Webb: www.midsummersolarroofs.se

 

 

Nibe

Nibe är en ledande värmepumpstillverkare med stort fokus på systemlösningar och hållbar energi. Solvärme, solfångare. Solel, solceller.
Tel: 0433-730 00
Kontakt: Sven Hallbeck
Webb: www.nibe.se

 

 

Nordic Solar 

Försäljning solelanläggningar m m.
Tel: 054-14 06 60
Kontakt: Daniel Gruvborg
Webb: www.nordicsolar.se

 

 

Nyedal Solenergi

Försäljning av solenergiprodukter, installation av både solvärme och solel.
Tel:
 035-440 89
Kontakt: Markus Svensson 
Webb: www.nyedalsolenergi.se

 

 

PPAM

PPAM erbjuder solkraftverk för elproduktion till företag och privatpersoner. Vi levererar allt från enstaka solpaneler till nyckelfärdiga anläggningar. Arealeffektiva hållbara energilösningar för företag, hushåll och lantbrukare.
Tel:013-39 20 40
Kontakt: Elin Molin
Webb: www.ppamsolkraft.se

 

 

SAJ Electric Europe

Solel. Teknikföretag med amerikansk bakgrund baserat i Kina. Verksamma inom konvertering till förnybar energi, transmission och energilagring.
Telefon: 0086-20-6660 0071
Kontakt: Elaine Yang
Webbwww.saj-electric.com

 

 

Save-by-solar Sweden

Certifierad solelinstallatör (CIN 2). Bygger och förvaltar solcellsanläggningar på kommersiella fastigheter.
Tel: 076-800 20 81
KontaktLinus Baihofer Werner
Webbwww.savebysolar.se

 

 

Schletter Group

Schletter has been leading from the front when it comes to supporting the growth of sustainable/renewable energy in Sweden. Since 2015 Schletter has drawn on over 50 years of experience and expertise in manufacturing to provide solar mounting solutions to the Swedish Solar Market. Our award winning innovations have  set the benchmark for PV mounting systems across Sweden.

Tel: 0049-1761919253

Kontakt: Nancy Yell
Webb: www.schletter-group.com

 

 

SellPower Nordic AB

Vi är en grossist inom solenergi och strömförsörjning och levererar kompletta lösningar med allt från solcellspaneler och växelriktare till montagesystem och energiförvaring. Vi har valt att bara jobba med produkter av högsta kvalitet från leverantörer som vi har nära samarbeten med. På så sätt kan vi försäkra oss om att de delar vår syn på både kvalitet och hållbarhet.

Tel031-7618580
KontaktErik Humlen Kirbe
Webbwww.sellpower.se

  

 

 

Senergia

Senergia är en grossist i digital form för en nordisk marknad. Vi lagerhåller solpaneler, växelriktare, montagemtrl, kabel och övrigt material. Vårt lager ligger i Sverige. Senergia erbjuder projekteringsstöd och teknikstöd till installatörer.
Tel: 08-21 10 00
Kontakt: Thomas Lithner
Webb: www.senergia.se

 

 

Sesol

Vi på Sesol erbjuder kompletta solcellsanläggningar till privatpersoner, lantbruk, företag och brf. Vi vill göra det enkelt att skaffa solceller, oavsett storlek och behov.
Tel: 036-470 40
Kontakt: Victor Salomonsson
Webb: www.sesol.se

 

 

Solarclarity

Solarclarity är en grossist i solenergibranschen. Vi har funnits sedan 2009 med huvudkontor och centrallager i Holland. Solarclarity arbetar med utvalda återförsäljare och installatörer runt om i Europa. Vi tillhandahåller allt material som behövs för en komplett solcellsanläggning.
Tel: 070-752 00 37
Kontakt: Sten Carler
Webbwww.solarclarity.nl
 
 
 

Solar Supply

Solar Supply är sedan 2011 en rikstäckande solenergigrossist och en av de ledande aktörerna på den svenska marknaden. Med vårt globala kontaktnät kan vi erbjuda både helhetslösningar och enskilda komponenter inom solenergisystem, E-mobility och energilagring. Alltid med noga utvalda leverantörer, produkter och lösningar med högsta kvalitet.
Tel:
 010-228 63 00
Kontakt: info@solarsupply.se
Webb: www.solarsupply.se 

 

 

Solarwork Sverige, Stockholm

Certifierad solelinstallatör (CIN 2).Solel, solceller. Solarworks vision är att vara det självklara valet när man vill producera lönsam och miljövänlig el med solceller.
Tel: 08-501 180 30
Kontakt: Carl-Olof Wilhelmson
Webb: www.solarwork.se

 

 

Solenergi Göteborg

Certifierad solelinstallatör (CIN 2). Solel, solceller.
Tel: 031-797 85 50
KontaktGunnar Johansson
Webbwww.gothiasolenergi.se

 

 

Solinnovation i Värnamo

Solinnovation gör solel enkelt. Produkterna  vi erbjuder tillverkas av välkända och världsledande företag. Vi erbjuder omfattande produkt- och produktionsgarantier. Utifrån  dina behov, din elförbrukning och tillgängliga takytor designar vi din anläggning. Vi tar hand om hela processen från projektering till nyckelfärdig solcellsanläggning.
Tel: 070-375 23 29
Kontakt: Pär Kristensson
Webbwww.solinnovation.se

 

 

Solortus

Certifierad solvärmeinstallatör och certifierad solelinstallatör (CIN 2). Försäljning och installation av solel, solceller och solvärme, solfångare.
Tel: 0737-32 01 23
KontaktMartin Rosenblad
Webbwww.solortus.se

 

 

Solkompaniet

Bygger det hållbara samhället. Marknadsledande sedan 2010 inom solceller till företag. Konsult – projektering och installation – service. Inom koncernen ingår också grossistbolaget IBC SOLAR.
Tel: 08-400 267 50
Kontakt: info @ solkompaniet.se
Webb: www.solkompaniet.se

 

 

Solkraft EMK

Solkraft EMK AB finns på flera orter i Sverige och säljer nyckelfärdiga solelsystem till både privatkunder och företag.
Tel: 031-788 83 99
Kontakt: Peter Olsen
Webb: www.solkraftsverige.se

 

 

 

Solsystem Sverige

Solsystem finns i dag i stora delar av södra Sverige och hjälper både privatpersoner och företag att investera i solenergi. Oavsett om det handlar om stora villor, gårdar eller mindre sommarstugor jobbar vi efter samma modell: att erbjuda kundanpassade lösningar där vi tar ansvar för allt från uppstart till målgång. Vi projekterar, kalkylerar, söker investeringsstöd, monterar och säkerställer att allt fungerar som det ska.


Det finns alltid en lokal kontaktperson att vända sig till som säkerställer att allt kommer på plats, fungerar och som följer upp installation och drift. Vi är proffs på solceller!

Tel: 010-7882803

Kontakt: Elin Johansson
Webbwww.solsystem.nu

 

 

Svenska Solpanelmontage

Certifierad solelinstallatör (CIN 2). Solel. Vi på Svenska solpanelmontage erbjuder en alternativ lösning till att anställa egna montörer. Med personal från Malmö till Umeå hjälper vi våra kunder med montage över större delen av Sverige.
Tel: 073-994 29 60
Kontakt: Roger Andersson
Webb: www.solpanelmontage.se

 

 

Solvio

Solvio erbjuder första klassens produkter, helhetslösningar samt andra tjänster in solenergi med fokus på hållbarhet och innovation.
Tel: 070-597 93 33
KontaktMohamed Ezzo
Webb: www.solvio.se

Svenska Solcellsanläggningar AB

Svenska Solcellsanläggningar hjälper svenska företag att ställa om sin elkonsumtion till grön. Vi bygger solcellsanläggningar för svenska företag och bygger, säljer samt förvaltar solenergiparker. Vi tar ett helhetsansvar för allt från projektering, byggnation, hantering av alla avtal och anslutning till elnätet.
Tel070- 972 52 18
Kontakt: Patrik Larsson
Webbwww.solenergiparker.se

 

Svesol Värmesystem

Solfångare, solceller och flexibla värmesystem.
Tel: 0241-101 11
Kontakt: Stefan Enerud
Webb: www.svesol.se

Upplands Energi

Certifierad solelinstallatör (CIN 2). Elförsäljning, solceller, värmepumpar m m.
Tel: 018-67 80 00 
Kontakt: Jenny Karlsson
Webb: www.upplandsenergi.se

 

Valk Solar Systems Nordics 

Van der Valk Solar Systems är sedan 2009 ett av de snabbast växande företagen inom solenergiindustrin och fokuserar helt på utveckling och produktion av monteringssystem för solpaneler på lutande tak, platta tak och mark.
Van der Valk Solar Systems har ett kontor och lager i Storbritannien, kontor i Spanien och Sverige samt verksamt i 13 länder.

Tel: 072-441 60 82

KontaktSimon Andrén
Webbwww.valksolarsystems.com

 

 

 

Viessmann

Försäljning av solvärmesystem m m.
Tel:
 08-474 88 00
Kontakt: Per Johan Carlsson
Webb: www.viessmann.se

veissman

Yokk Solar

Solel, solceller. Yokk Solar sänker kundens elkostnader genom att erbjuda solel från kundens eget tak till ett konkurrenskraftigt pris. Affärsmodellen har anpassats till den svenska marknaden utifrån Yokk Solars mångåriga internationella erfarenhet från solcellsmarknaderna i Tyskland och England. Sedan starten år 2010 har vi lärt oss att detaljplanera solcellsanläggningar inte bara utifrån takets och byggnadens beskaffenhet, utan även utifrån kundens förbrukningsprofil och de ekonomiska villkoren för import och export av el från och till elnätet.
Tel070-666 76 82
Kontakt: Jonas Malmström
Webb: www.yokk-solar.com
 

Zenitec Sweden

Certifierad solelinstallatör (CIN 2) och grossist. Vi har solcellssystem i alla storlekar – från villor, lantbruk och industrifastigheter, till produktionsanläggningar i megawattstorlek. Zenitc tar helhetsansvar för planering, leverans, installation och anslutning till elnätet. Vi genomför även utredningar och projekteringar till exempel åt myndigheter och förvaltningar.
Tel: 073-339 91 80
Kontakt: Hans-Inge Reimers
Webb: www.zenitec.se

/20200513

 

New layer...

Kontakta oss

Svensk Solenergi
Kammakargatan 22
111 40 Stockholm

08-441 70 90

öppet vardagar 09–15

info@svensksolenergi.se

Bli medlem

Nya företagsmedlemmar antas av styrelsen.
Välkommen med din ansökan.
Bli medlem