Svensk Solenergi / Medlemsföretag / Medlemsföretag 2020 / Konsultföretag (c)
  • Print
  • Facebook
  • LinkedIn

Konsultföretag (c)

 

Aktea Enery | Stockholm

Akteas konsulter är oberoende specialister på energieffektivitet, förnybar energi och sund inomhusmiljö. Vårt mål är att hjälpa fler företag att sänka sina energikostnader och bidra till ett bättre klimat. Därför har vi samlat ett kärnteam med specialister inom solel som kompletterar bolagets många andra kompetenser. Utöver smart solel utför vi tjänster inom bland annat energieffektivisering och energistrategi, utför kartläggningar, driver utbildningar, utvecklingsprojekt och mycket mer. Aktea driver även nätverket Samling för Solel, en mötesplats för fastighetsägare och fastighetsutvecklare som arbetar med solceller och effektiva elsystem.
Tel: 0703-69 05 44
KontaktStefan Lindsköld
Webbwww.aktea.se

Andersson & Hultmark, Ingenjörsbyrån | Göteborg

Förstudier och projektering.
Tel: 031-704 25 00 
Kontak: Per-Erik Andersson-Jessen
Webb: www.aohab.se

Bengt Dahlgren AB | Mölndal

Teknikkonsult – VVS, energi, miljö m m. Energisystem dör utrustning för solenergi ofta ingår. Deltar även i forsknings- och utvecklingsprojekt.
Tel: 073-414 26 64
Kontakt: Jakob Pontusson
Webb: www.bengtdahlgren.se

Lindahl, Advokatfirman | Malmö

Affärsjuridisk advokatbyrå med omfattande verksamhet inriktad på förnyelsebar energi; solenergi, vindkraft, biobränsle, bio- och naturgas.
Tel: 040-664 66 50
KontaktPer-Anders Bengtsson
Webbwww.lindahl.se

Energianalys | Alingsås

Förstudier, projektering.
Tel: 0322-61 17 54
Kontakt: Gunnar Lennermo
Webbwww.energianalys.net

Franzén Energiteknik | Lidköping

Förstudier, projektering, utbildning och information.
Tel:0730-85 31 37
KontaktHugo Franzén
Webbwww.franzenenergiteknik.se

IATEK | Eskilstuna

Konsultföretag med fokus på automation inom miljö- och energiteknik, nu även solel.
Tel: 076-136 67 67
Kontakt: Mats Nilsson
Webb: www.iatek.se

Incoord Installationscoordinator | Danderyd

Teknikkonsult med stark miljömission. Genom helhetsperspektiv, engagemang, enkelhet och nytänkande skapar vi lösningar som får människor, hus och miljö att må bra även på lång sikt. Med våra cirka 100 medarbetare erbjuder vi specialistkompetens inom VVS, el, tele, energi, hållbart byggande, styr och övervakning.
Tel: 08-622 20 20
KontaktJonathan Marstorp
Webbwww.incoord.se

Ingenjörsfirman Flemming Åkesson Mark-Man | Brämhult

Konsult för kunder som vill ha hjälp med investeringsstöd till solcellsansökningar och batterilagring.
Arbetar också med investeringsstöd till nyproduktion av hyresrätter där solceller och batterilagring är en viktig komponent för att klara energikraven.
Tel: 070-543 48 88
Kontakt: Flemming Åkesson

JB EcoTech Solenergi | Lidingö

Oberoende solcellskonsulter med mångårig erfarenhet av privata och offentliga projekt. Vi hjälper till med förstudier, bygglovshandlingar, upphandlingar och slutbesiktningar av solcellsanläggningar.
Tel: 070-433 32 17
Kontakt: Jonas Buddgård
Webb: www.jbecotech.se

Mannheimer Swartling Advokatbyrå | Stockholm

Mannheimer Swartling erbjuder högkvalitativ affärsjuridisk rådgivning i Sverige och runt om i världen. Våra omkring 400 jurister är specialiserade inom olika affärsjuridiska områden och branscher.
Telefon
: 08-595 060 00
Kontakt: Madeleine Edqvist
Webb:www.mannheimerswartling.se

Norconsult | Göteborg

Solvärme- och solcellsanläggningar till fastigheter kombinerat med säsongslagrad solvärme, ASES. Norconsult erbjuder kvalificerade konsulttjänster – arkitektur, miljö och teknik – inom samhällsbyggnadssektorn.
Tel: 031-50 70 00
Kontakt: Thule Brahed
Webb: www.norconsult.se

Paradisenergi | Göteborg

Oberoende solcellskonsult som hjälper dig med hela kedjan från förstudie via upphandling till besiktigad och klar anläggning.Förstudier, projektering, upphandling med LOU, administrativt stöd med t ex bygglov och bidragsansökningar, samt besiktning av installationer.
Tel: 073-908 44 08
KontaktJohan Paradis
Webbwww.paradisenergi.se

PE Teknik och arkitektur

Teknikkonsulter inom samhällsbyggnad och industri. Inom området el, tele och säkerhet finns en arbetsgrupp specialiserad på solcellsprojektering.
Tel: 010-516 00 00
Kontakt: Johan Ejerblom
Webb: www.pe.se

Profu i Göteborg

Konsult och forskningsföretag inom energi(-system), avfall och miljö.
Tel0703-79 73 90 
Kontakt: Peter Blomqvist
Webb: www.profu.se

Rejlers | Växjö

Rejlers är en nordisk koncern som erbjuder tekniska konsulttjänster till kunder inom områdena bygg och fastighet, energi, industri samt infrastruktur. Vi sätter samman konsulter med olika kompetenser som samverkar för att genomföra projekt, allt från förstudier och planering till design, konstruktion, projektering och projektledning.
Tel: 0771-78 00 00
Kontakt: Jenny Edfast
Webb: www.rejlers.se

Skanska Sverige AB | Göteborg

Energiberäkningar, energirådgivning, miljömärkning, m m.
Tel: 010-448 26 63
Kontakt: Emma Eliasson
Webb: www.skanska.se 

Solcellskollen | Göteborg

Solcellskollen.se syftar till att göra det lättare för privatpersoner och andra mindre fastighetsägare att ta fram underlag om energiproduktion, ekonomiska kalkyler och tillämplig lagstiftning vid en solcellsinstallation. Och matchar potentiella solcellskunder med leverantörer.
Tel: 073-758 91 17
Kontakt: Erik Wallnér
Webb: www.solcellskollen.se

Sustainable business partner | Solna

Agerar som återförsäljare och hållbarhetsrådgivare inom klimatsmarta produkter och tjänster mot företag. Vi erbjuder ett helhetskoncept för att förenkla beslutsprocessen och spara tid åt våra kunder. Alltid med största möjliga omtanke för miljön och varje verksamhets unika förutsättningar.
Tel: 010-457 76 00
Kontakt: Andreas Backström
Webb: www.sustainablepartner.se

Sweco Energy | Stockholm

Sweco är oberoende konsulter som hjälper er att analysera era behov. Vi planerar och utformar framtidens samhällen och städer. Resultatet av vårt arbete blir hållbara byggnader, effektiv infrastruktur och tillgång till el.
Tel: 076-897 57 23
Kontakt: Anna-Maria Roslund
Webb: www.sweco.se

WSP Sverige

Genom WSPs globala organisation och kompetens inom flera olika områden, består våra experter inom solenergiteknik av ett starkt team som erbjuder unika lösningar anpassade för specifika förutsättningar. Vi kombinerar spetskompetens med lokal närvaro över hela landet. Kombinationer av kompetenser från flera områden ger ett holistiskt beställarstöd för solenergianläggningar. Experter inom energi, konstruktion, el och VVS ger solenergiprojekt styrka och förankring i viktiga discipliner. Insatserna innefattar bland annat beräkningar för hållfastighet, utredning av elnätkvalitet, projektledning, kalkylberäkningar, ledning av garantiärenden och livscykelanalysberäkningar.
Tel: 010-722 52 58
Kontakt:
 Charlotta Winkler
Webb: www.wsp.com

ÅF Infrastructure | Stockholm

ÅF Infrastructure är en del av AFRY och är norra Europas ledande teknikkonsultföretag med närmare 7 000 medarbetare. Basen finns i Europa men verksamhet och kunder finns i hela världen. Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar inom energi, industri och infrastruktur. ÅF har en mycket hög ambitionsnivå vad gäller hållbarhetsaspekterna i projekten och en Sustainability Policy som utgår från principerna i FNs Global Compact.
Tel: 010-505 00 00
Kontakt: Elin Elmehag
Webb: www.afconsult.com

 /21 apr 2020

 

 

 

Kontakta oss

Svensk Solenergi
Kammakargatan 22
111 40 Stockholm

08-441 70 90

öppet vardagar 09–15

info@svensksolenergi.se

Bli medlem

Nya företagsmedlemmar antas av styrelsen.
Välkommen med din ansökan.
Bli medlem