Svensk Solenergi / Medlemsföretag / Medlemsföretag 2020 / Energi-, elhandel- och elnätbolag (c)
  • Print
  • Facebook
  • LinkedIn

Energi-, elhandel- och elnätbolag (c)

 

Affärsverken Karlskrona

Vi på Affärsverken vill skapa goda förutsättningar för en affärsmässig och hållbar utveckling. Att leverera solprodukter som solcellspaket och andelsägd solpark är därför en viktig del i vår strategi att leverera produkter och tjänster som är viktiga för samhället och som gör nytta för företag och privatpersoner.
Tel: 0455-783 00
Kontakt: Robbert Prinselaar
Webb: www.affarsverken.se

Arvika Kraft

Kommunägda Arvika Kraft AB äger 17 anläggningar som producerar förnybar el från vatten och sol, och äger äger en av Sveriges största solcellsparker, Megasol, som ligger i området Mosseberg. Bolaget bedriver även elhandel. Anläggningen består av sammanlagt 4.080 solcellsmoduler på en yta av drygt 6 000 kvadratmeter.
Tel: 0570-816 00
KontaktNiclas Olsson
Webbwww.arvika.se 

Axpo Sverige | Malmö

Axpo Sverige ingår i den ledande schweiziska energikoncernen Axpo och är sedan 1996 en oberoende leverantör av avancerade portföljförvaltningstjänster, prissäkringar och balanshantering till svenska elhandelsbolag, energiintensiva industrier och vindkraftsproducenter.
Tel: 040-10 77 74
Kontakt: Tomas Sjöberg
Webb: www.axpo.com

Bixia

Bixia är ett elbolag som arbetar med att öka andelen närproducerad el från sol, vind och vatten. Vi är i dag ett av de elhandelsbolag som köper in störst andel närproducerad och förnybar el från lokala elproducenter i hela Sverige, vanliga människor med vindkraft- och vattenkraftverk på sin gård eller som har solpaneler på taket.
Tel: 0771-60 30 30
Kontakt: Bixia kundservice
Webb: www.bixia.se

C4 Energi | Kristianstad

Ett kommunägt energiföretag i Kristianstad som driver hållbar utveckling - Vi är i ledningen. Utöver de traditionella nyttigheterna tillhandahåller vi Solel, Laddinfra, Energilager, Energitjänster, IoT och Bigogas till våra kunder. Vår resa inom Solel började år 2014 och idag bygger vi anläggningar från den minsta på villatak till de största Solcellsparkerna. Vår park Solpunkten började producera år 2020 och är på 4MWp.
Tel: 044-780 75 00
Kontakt: Martin Holmén
Webb: www.c4energi.se

Dalakraft | Rättvik

Dalakraft är ett elhandelsföretag som samarbetar med Svesol runt solceller. Vi lämnar prisförslag och råd kring solceller till kunder. Vi är även behjälpliga när en kund önskar bli mikroproducent.
Tel: 0280-48 80 19
Kontakt: Anki Gustafsson
Webb: www.dalakraft.se

Ellevio | Stockholm

Äger, driver och utvecklar regionala och lokala elnät och distribuerar el med 99,98 procents pålitlighet till nära 915.000 kunder i Sverige. Vårt elnät är totalt 7.200 mil långt vilket motsvarar nästan två varv runt jorden.
Tel: 08-606 00 00
Kontakt: Kristina Tidner
Webb: www.ellevio.se

ETC el | Stockholm

ETC El är unikt i Sverige. Elbolaget nöjer sig inte med att köpa el märkt med Bra Miljöval. Det sätter även upp nya solceller för allt överskott och 19 kronor per kund/månad. Det innebär att ETC Els kunder bidrar till att det skapas mer förnyelsebar energi i Sverige – enbart genom att betala elfakturan. Solcellerna sätter vi upp ETC:s solcellspark i Katrineholm.
Tel: 08-410 359 00
Kontakt: Tommy Rundqvist
Webb: www.etcel.se

Falkenberg Energi 

Solvärmesystem, 5 500 kvadratmeter markplacerade solfångare.
Tel: 0346-867 10
Kontakt: Jens Melin
Webb: www.falkenberg-energi.se

Fortum Markets

Våra solcellspaket är nyckelfärdiga lösningar med solpaneler av hög kvalitet som installeras av professionella installatörer. Vi är en leverantör du kan lita på.
Telefon
: 08-671 70 07
Kontakt: solcellspaket
Webb: www.fortum.se

Gislaved Energi

Vi är ett kommunalt energiföretag som arbetar med el, elnät, elproduktion, gatubelysning och energitjänster. Vi har en solcellslösning som inkluderar allt från bidrags- och elcertansökan till placering, storlek och uppsättning av solcellspaket.
Tel: 0371-58 91 14
Kontakt: Kamilla Florentzson
Webbwww.gislavedenergi.se

Gävle Energi

Solel. För oss är det självklart att erbjuda el uteslutande från förnybara energikällor. Det är ett av våra många bidrag för en mer hållbar framtid.
Tel: 026-17 85 75
Kontakt: Madelene Höglund
Webb: www.gavleenergi.se

Göteborg Energi

Göteborg Energi är ett kommunägt energibolag med verksamhet inom elnät, elhandel, fjärrvärme, gasnät och gashandel samt fiber. Vi köper solel från våra producenter, stora som små och säljer solel vidare till konsumerande kunder. Vi är även stolta ägare till en av Sveriges största solcellsparker Nya Solevi.
Tel: 031-62 60 00
Kontakt: Rebecca Palmgren
Webb: www.goteborgenergi.se

Halmstad energi och miljö

Tel: 035-19 01 90
Kontakt: Elin Olsson
Webb: www.hem.se

Herrljunga Elektriska

Herrljunga Elektriska är ett kommunägt företag med cirka fyrtio anställda. Vårt verksamhetsområde är brett och innefattar det mesta inom el och energi. Vi installerar alla typer av solcellsanläggningar, gärna i samband med åtgärder för energieffektivisering.
Tel: 0513-220 51
Kontakt: Peder Redig
Webb: www.el.herrljunga.se

Jämtkraft | Östersund

Jämtkraft är ett energibolag med ryggraden i Jämtland och med Norden som marknad. Vi hämtar vår drivkraft i naturen omkring oss; rika skogar, friska vindar, kraftfulla forsar och solen. Och vi omvandlar den kraften till hållbar el.
Tel: 063-14 90 00
Kontakt: Lars Jönsson-Loo
Webb: www.jamtkraft.se

Jönköping Energi

Solel.
Tel: 036-10 82 00
Kontakt: Mårten Nelson
Webb: www.jonkopingenergi.se

Kalmar Energi Försäljning

Tel: 0480-45 11 02
Kontakt: Maria Schwarz
Webb: www.kalmarenergi.se

Nordic Green Energy | Stockholm

Vi erbjuder trygga och prisvärda solcellspaket med hög kvalitet. Vi tar fram en skräddarsydd helhetslösning där allt från konsultation till installation ingår. Ni står för takytan och vi sköter resten, helt enkelt.
Nordens ledande leverantör av el från sol, vind och vatten till hushåll, företag och offentlig sektor.
Tel: 08-20 51 00
Kontakt: Mikael Söderman
Webb: www.nordicgreen.se

Piteenergi

Piteenergi är ett kommunägt energibolag med verksamhet inom elnät, elhandel, fjärrvärme, bredband och solel. Vi installerade vår första anläggning 2011 och våren 2018 togs vår senaste anläggning i drift. En forskningsanläggning döpt till Solvåg, bestående av 117 dubbelsidiga paneler monterad på stativ av värmebehandlat trä med olika lutning och azimut för att få svar på hur dessa faktorer påverkar produktionen.
Tel: 0911-648 00
KontaktSimon Wallström
Webb: www.piteenergi.se

Statkraft Financial Energy | Stockholm

Portföljförvaltning av elförbrukare.
Tel
0300-56 24 00
Kontakt: Per Rosenqvist
Webb: www.statkraft.com

Trollhättan energi

Ett energibolag som säljer solceller till företag och privatpersoner.
Tel: 0708-61 79 01
Kontakt: Jonas Bergqvist
Webb: www.trollhattanenergi.se

Uddevalla Energi

Kommunalt energibolag.
Tel: 0522-58 08 00
Kontakt: Fredrik Jostby
Webb: www.uddevallaenergi.se

Utellus | Stockholm

Elhandelsbolag inom förnybar energi.
Tel: 08-559 310 00
Kontakt: Kia Agerhem
Webb: www.utellus.se

Varberg Energi

Solel, solceller. Verksamhetsgrenar bland andra el, fjärrvärme, naturgas, energitjänster. Vår omtanke om miljön innebär satsningar på egen produktion av förnybar energi.
Tel: 0340-62 88 00
Kontakt: Mikael Gunnarsson
Webb: www.varbergenergi.se

Vattenfall Eldistribution

Vattenfall Eldistribution bygger framtidens elnät för ett fossilfritt liv inom en generation. Vi distribuerar el till hushåll, företag och samhälle – dygnet runt året om. Vårt elnät är över 12 000 mil långt och vi distribuerar el till nästan 900 000 kunder. Vi bygger, driver, underhåller och investerar i vårt elnät för att du som kund ska få en tillförlitlig leverans.
Tel: 076-788 57 22
Kontakt: Frida Jones
Webb: www.vattenfalleldistribution.se

Växjö Energi

Kommunalägt energibolag. 
Tel: 0470-70 33 33
Kontakt: Petra Nilson
Webb: www.veab.se

Öresundskraft

Energibolag som beslutat att vara marknadsledande i vår region kopplat till sol, ladd och lagring
Tel: 070- 000 37 59
Kontakt: Filip Wiqvist
Webbwww.oresundskraft.se

 

 

 

 

 

Kontakta oss

Svensk Solenergi
Kammakargatan 22
111 40 Stockholm

08-441 70 90

öppet vardagar 09–15

info@svensksolenergi.se

Bli medlem

Nya företagsmedlemmar antas av styrelsen.
Välkommen med din ansökan.
Bli medlem