Svensk Solenergi | Start / Fakta om solenergi / Solel / Nätanslutna solcellanläggningar
  • Print
  • Facebook
  • LinkedIn

Nätanslutna solcellanläggningar

En solcellsanläggning för nätanslutning består i huvudsak av solcellsmoduler, kablage, växel­riktare och dataövervakning. Växelriktarens funktion är att omvandla solcellens likström (DC) till växelström (AC) och samtidigt anpassa till rätt nätspänning. 

Solcellsanläggning på IKEAs varuhus i Älmhult var när den uppfördes 1998 den första större anläggningen som uppfördes i Norden. Den består av 380 kvadratmeter kristallina solceller monterade på taket och 250 kvm tunnfilmssolceller (amorft kisel) placerats på fasaden. De har en sam­manlagd effekt på strax under 50 kW och beräknas generera cirka 50 MWh per år. 

De senaste åren har det installerats flera större nätanslutna solcellsanläggningar, exempelvis hos EKSTA Bostads AB som 2005 installerade cirka 500 kvm kristallina solceller på den nybyggda vårdcentralen i Fjärås.Kontakta oss

Svensk Solenergi
Kammakargatan 22
111 40 Stockholm

08-441 70 90

öppet vardagar 09–12

info@svensksolenergi.se