Svensk Solenergi | Start / Debatt / Press och debatt

Press och debatt

2015-06-18

Debatt: Framtiden för förnybar energi kräver pragmatisk lösning

Stoppklossen för fortsatt utbyggnad av förnybar energi ser ut att ha lyfts undan. Regeringens nya proposition om ambitionshöjningen i elcertifikatsystemet är en pragmatisk lösning som skapar bättre förutsättningar för såväl vindkraften som solenergin. Det förutsätter dock att Centerpartiet står fast vid samma lösningsorienterade linje partiet visat under våren.

2015-06-13

Debatt: Vi saknar skarpa förslag för gröna omställningen

Förnybar energi. Vi ser en tydlig förbättringspotential jämfört med vad som ­presterats under Miljöpartiets första tid i regeringen. Vi saknar långtgående ambitioner och skarpa förslag, samtidigt som det tyvärr lagts förslag som förstärker konkurrenskraften för det fossila, skriver representanter för förnybar energibranscher och Fores.

2015-05-25

Svensk solenergi efterlyser en konsekvensanalys

De svenska reglerna bör ställas i relation till de norska, speciellt som norska aktörer sannolikt inte får en begränsning på anläggningsstorlek utan på den effekt som matas in på elnätet.

2015-04-15

Det är vår – släpp loss solenergin

Svensk solenergi växer. Solel är tre gånger så stort som 2013. Det finns också fina tillväxtmöjligheter för solvärme om fjärrvärmebranschen öppnade sina ögon för dansk solfjärrvärme och om staten bestämde sig för att stimulera utbyte av gamla pannor.

2015-02-19

Nu planerar vi stärka vår röst i energidebatten

Svensk solenergi planerar att rekrytera en person som kan stärka kontakter med politiker, myndigheter och media, skapa energi runt viktiga branschfrågor och öka medlemsnyttan.

2015-02-04

Debatt: Det saknas en plan för svensk solenergi

REPLIK. Vi håller inte med om att svensk solkraft favoriseras. Det är precis tvärtom. Det finns över huvud taget ingen genomtänkt strategi för att utveckla solenergi i Sverige, skriver Jan-Olof Dalenbäck på Svensk Solenergi.

2014-12-05

Det behövs en nationell databas för solcellsanläggningar

Energimyndigheten bör få i uppdrag att ansvara för en nationell databas som innehåller alla nätanslutna solcellsanläggningar i Sverige, så att statistik kan föras löpande och tillgängliggöras på nationell, regional och lokal nivå.

2014-10-28

Debatt: EU vänder klimatet ryggen – dags för Norden sätta sig i förarsätet

Till och med oljebolagen Shell och Statoil har ställt tuffare krav på EUs målsättning!

2014-10-24

330 GW solvärme och 140 GW solkraft – är det mycket eller lite?

Det har varit en positiv global utveckling för sol och vind de senaste decennierna. Utvecklingen är i huvudsak ett resultat av olika nationella program som har svårt att möta den globalt sett ökande energianvändningen.

2014-08-07

Debatt: Det behövs en plan!

Energimyndigheten bör snarast få i uppdrag att ta fram planeringsmål och ett samordnat program för att utveckla solenergi i Sverige precis som den har uppdrag att stödja förutsättningarna att utveckla andra förnybara energislag.

2014-06-24

Debatt: Beslutet om rimliga villkor för solel får inte dröja längre

I väntan på regeringens reform för mer solel ska få EUs godkännande bör regeringen i ett första steg låta riksdagen besluta om en skattereduktion för det elöverskott som hushållen levererar ut på elnätet, skriver bland andra Svante Axelsson, Naturskyddsföreningen och Lars Andrén, Svensk Solenergi.

2014-06-12

Snart har tåget gått för de svenska aktörerna

Energimyndigheten bör snarast ges i uppdrag att ta fram planeringsmål och ett samordnat program för att utveckla solenergi i Sverige precis som man har uppdrag att stödja förutsättningarna att utveckla andra förnybara energislag.

2014-05-16

Hundra procent solvärme och bioenergi

Att kombinera solenergi med en ved- eller pelletspanna spar tid och ökar verkningsgraden. Under många år har ett samarbetsprojekt pågått med bioenergibranschen, som nu kommer att intensifieras.

2014-04-09

Viktigt att samarbeta och sprida kunskap

En viktig del av Svensk Solenergis verksamhet är att sprida kunskap om solenergi till olika aktörer och i olika sammanhang. Här följer korta beskrivningar av tre viktiga och aktuella aktiviteter.

2014-04-03

2014 års solenergipriser till Halland

Svensk Solenergi delade för elfte gången ut Årets solenergipris i anslutning till sitt årsmöte under Nordbygg i Stockholm den 2 april 2014. Prisutdelare var Anita Aspegren, Energimyndigheten.

2014-03-26

Nominerade till 2014 års Solenergipris

Svensk Solenergi delar för elfte gången ut ”Årets solenergipris” i anslutning till sitt årsmöte under NordBygg i Älvsjö, Stockholm. Prisutdelare är Anita Aspegren, Energimyndigheten.

2014-02-28

Debatt: EU behöver teknikspecifika stöd

Svensk Solenergi är en av 28 organisationer i 20 EU-länder som skickat ett brev om vår gemensamma syn på förslag till ändring av statliga stöd till kommissionär Almunia, där vi hävdar att det behövs teknikspecifika stöd för att EU ska uppnå sina mål om förnybar energi 2020.

2014-02-25

Droppen urholkar stenen

Mycket positivt händer kring solenergin i Sverige i dag, trots att regering och myndigheter inte är med på banan. Här tre negativa och fyra positiva ”rubriker”.

2014-02-13

Debatt: EU behöver ambitiösa energi- och klimatmål

I ett öppet brev uppmanar tjugo representanter från näringsliv och civilsamhälle Fredrik Reinfeldt att driva på för tre ambitiösa och bindande mål i EUs energi- och klimatpaket för 2030.

2014-01-30

PV GRID: Rekommendationer för en bättre integrering av solcellsanläggningar i de europeiska elnäten

Det europeiska PV GRID-konsortiet publicerar nu ett diskussionsdokument (advisory paper) med de viktigaste rekommendationerna för en implementering av tekniska lösningar som underlättar en bättre integrering av solcellsanläggningar i elnäten.

Press och debatt 40-60 »