Svensk Solenergi | Start / Bli medlem
 • Print
 • Facebook
 • LinkedIn

Bli medlem

Representerar, utvecklar, opinionsbildar

Svensk Solenergi representerar och bevakar branschens intressen genom möten med beslutsfattare, myndigheter och institutioner. Vi främjar branschutveckling i samarbete med andra intresseorganisationer, från alla delar av samhället.

Vi deltar å våra medlemsföretags vägnar i framtagning och utveckling av standarder.

Vi opinionsbildar bland annat genom debattartiklar på lokal, regional och nationell nivå. Vi bidrar också i olika sammanhang med sakkunskap för att höja den allmänna kunskapsnivån om solenergi.

Föreningen deltar i branschutredningar och projekt på EU-nivå.

Läs om GDPR och vår integritetspolicy

 

Medlemsförmåner, generellt

 • Plats på vår hemsida, med länk och kontaktuppgifter
 • Vårt nyhetsbrev via e-post
 • Intresseanmälningar från hemsidan via e-post
 • Subventionerat certifikat för Certifierad installatör
 • Medverkan i riktad annonsering, utställningar, m m
 • Bevakning och påverkan av stöd, föreskrifter och lagar, m m
 • Hjälp och rådgivning av sakkunniga
 • Vår medlem-i-logga att använda i marknadskommunikation
 • Medlemsaktiviteter som medlemsmöten med externa talare, webbinarier om aktuella ämnen och sociala event i samband med mässor

 

 

 

Kat A

Kat B

Kat C

Kat D

 

Hög omsättning (>10 Mkr/år) och betydande intresse avseende solenergi.

Tillverkar, importerar, säljer produkter och tjänster avseende solenergi.

Annan huvudsaklig verksamhet, t.ex. konsulter, fastighetsbolag, elnät- och elhandelsbolag

Mindre installatörs-företag

Kontaktuppgifter i medlemslista på hemsidan


X


X


X


X

Certifikatavgift CIN2

X

X

X

X

Inbjudan medlems-möten, m m

X

X

 X

X

Logo i medlemslistan

X

X

   

Egen undersida på hemsidan

X

 

 

 

Logo och text i bildspel på hemsidan

X

 

 

 

Avgift [kr/år]

50 000

25 000

10 000

6 000

 


Bli medlem, fyll i dina uppgifter:

* Obligatoriska fält