Svensk Solenergi / Bli medlem
  • Print
  • Facebook
  • LinkedIn

Bli medlem

Information in English

 

Representerar, utvecklar, opinionsbildar

Svensk Solenergi representerar och bevakar branschens intressen genom möten med beslutsfattare, myndigheter och institutioner. Vi främjar branschutveckling i samarbete med aktörer från alla delar av samhället.

Vi deltar åt våra medlemsföretags vägnar i framtagning och utveckling av standarder.

Vi opinionsbildar bland annat genom debattartiklar på lokal, regional och nationell nivå. Vi bidrar också i olika sammanhang med sakkunskap för att höja den allmänna kunskapsnivån om solenergi.

Läs om GDPR och vår integritetspolicy.

 

Medlemsförmåner, generellt

  • Plats på vår hemsida, med länk och kontaktuppgifter
  • Vårt nyhetsbrev via e-post
  • Medverkan i riktad annonsering, utställningar, m m
  • Bevakning och påverkan av stöd, föreskrifter och lagar, m m
  • Hjälp och rådgivning av sakkunniga
  • Vår medlem-i-logga att använda i marknadskommunikation
  • Medlemsaktiviteter som medlemsmöten med externa talare, webbinarier om aktuella ämnen och sociala event i samband med mässor 

 

Våra medlemskap:

Platina (motsvarar dagens medlemskategori A)
Medlemsföretagen får stor synlighet på hemsidan och bättre medlemsförmåner än de andra prisnivåerna.
Serviceavgift: SEK 55 000

Guld (motsvarar dagens medlemskategori B)
Den vanligaste kategorin. Dessa medlemmar får standardsynlighet på hemsidan och något bättre medlemsförmåner än silver.
Serviceavgift: SEK 27 500

Koppar (motsvarar dagens medlemskategori D)
Medlemsbolag på väg upp mot standard/guld, något mindre synlighet på hemsidan, krav: svenskt organisationsnummer och svensk adress, solenergi är huvudsaklig verksamhet. I nivå Koppar gäller att man har en omsättning under 10 Mkr och max 3 anställda.
Serviceavgift: SEK 6 600

Silver (motsvarar delar av dagens medlemskategori C)
Här finns till exempel stora konsultföretag, elnätsbolag och elhandelsbolag. Till denna kategori skickas inga intresseanmälningar.
Serviceavgift: SEK 22 000

Brons (motsvarar delar av dagens medlemskategori C)
Medlemsföretag med en omsättning under 10 Mkr och antal anställda under 3 personer eller universitet eller högskola (inkl. YH) eller endast intresse av solenergi som ägare av solenergianläggning, t.ex. fastighetsägare, små konsultföretag. Till denna kategori skickas inga intresseanmälningar.
Serviceavgift: SEK 11 000

 

Alla nya medlemmar betalar även en inträdesavgift på 5 000 kr plus moms. 

 

Förmåner per prisnivå: 

premium

standard

up-and-coming

övriga

övriga nedsatta

   
  Platina Guld Koppar Silver  Brons    

Basal synlighet hemsida, basala medlemsförmåner

X X X X X    

Mer synlighet hemsida, något mer förmåner

X X          
Stor synlighet hemsida X            

 

Tidigare beteckning

 

A

 

B

 

D

 

Ny

 

Ny

   
               
Serviceavgift [kr/år]* 55 000  27 500  6 600 22 000  11 000    
               

 *Utöver detta betalar alla en medlemsavgift (momsfri) om 500 kronor per år. 


Bli medlem, fyll i dina uppgifter:

* Obligatoriska fält